Stimulans i vardagen efterfrågas 

14.12.2018 kl. 07:03
Verksamhetsledaren #9 Förbundsstyrelsen beslöt  i våras att göra en enkätundersökning till medlemsföreningarnas styrelser för att höra föreningarnas åsikter om förbundets verksamhet och organisation samt för att få förslag till hur förbundet kunde utvecklas i framtiden.


Resultatet var glädjande, hela 60 medlemsföreningar av förbundets 78 medlemsföreningar inkom med svar på enkäten. Frågorna handlade dels om verksamheten och dels om organisationen. 
En av frågorna handlade om föreningarnas allmänna syn på förbundets verksamhet och många uppgav att förbundet har en mångsidig, utmärkt konsultativ och koordinerande verksamhet samt att förbundet lyssnar på fältet. Flera hade också svarat att förbundet förenar pensionärer från hela Svenskfinland och att förbundet är viktigt för alla med svenska som modersmål. Medlemstidningen God Tid och förbundets intressebevakning och påverkan nämndes som speciellt positiva saker! 

Föreningarnas styrelser uppmanades också att komma med förslag till nya verksamhetsformer och bland förslagen nämns motionsverksamhet som bland annat golf, boule och bowling samt utbildningstillfällen om åldrande, hälsa, juridiska och ekonomiska frågor. Föreningarna efterlyser också material för medlemsrekryteringen, både tryckt och digitalt samt programbanker med föredragshållare, underhållare och författare. Därtill önskar föreningarna mera samarbete med Västerbotten och överlag med Sverige samt även med Estland. Andra verksamhetsformer som efterlyses är karaokemästerskap med uttagningstävlingar samt dansevenemang. Förslagen till nya verksamhetsformer var många, och kreativa! Men framförallt utgör föreningarnas förslag en värdefull vägkost i planeringen av förbundets verksamhet eller som en förening skrev; ”Pensionärer behöver stimulans i vardagen och något att se fram emot!”

Föreningarna skulle också ta ställning till och rangordna förbundets tyngdpunktsområden trivsel och stimulans, pensionärer som resurs och intressebevakning. Intressebevakningen fick flest svar, tätt följd av trivsel och stimulans.  
Följdfrågan handlade om vilka områden förbundet borde lyfta fram i kontakter med myndigheter, politiker och beslutsfattare. De flesta anser att pensioner, ekonomi och beskattning är det viktigaste och som följande nämns hälso- och sjukvård, äldreomsorg, rehabilitering och valfrihet. Digitaliseringen i samhället anser man också är ett viktigt område för förbundet att ta hand om. Genomgående i svaren framkommer att förbundet har ett stort ansvar  i bevakningen av de språkliga rättigheterna. 
De preliminära resultaten från enkätundersökningen låg som grund för utarbetandet av förbundets verksamhetsplan för år 2019.
Resultaten presenterades på förbundets höstmöte 22.11.2018 i Tammerfors och kommer ytterligare att implementeras i regionerna.
Beträffande önskemålen om fler utbildningstillfällen kan nämnas att Svenska pensionärsförbundet ordnar en syn- och hörseldag 30.1 i Åbo i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Svenska hörselförbundet. Närmare info finns på sidan 7.
Den 8 februari ordnas ett halvdagsseminarium i Jakobstad kring trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande i samarbete med Trafikskyddet. Närmare info sänds till föreningarna inom kort.
3-4 april ordnar förbundet i samarbete med Nykterhetsförbundet hälsa och trafik en föreläsning om äldre och alkohol under de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Vasa.
Förbundets tredje PangSÅNGFest 15-17.2 i Esbo närmar sig med stormsteg. Kom gärna med och ta del av förbundets sångarglädje, antingen som kör eller enskild sångare! Närmare info,  PangSÅNGFest-koordinator Kristina Heikel, kristina.heikel@spfpension.fi tfn 040 6357685 eller verksamhetsledaren, berit.dahlin@spfpension.fi tfn 040 5780248.
Vill också påminna alla föreningar att ansökningstiden för understöd från det så  kallade Förbundspaketet och Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland pågår till och med 31.12.2018. För närmare information, kontakta undertecknad. 
God Jul och Gott Nytt År!

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER