AlandicaDebatt är årets hetaste sommararena

07.06.2019 kl. 08:17
9-11 juni ordnas AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig sommararena för finländska och nordiska samhällsfrågor. Temat för årets arena är Framåt. 

Huvudarrangörer 2019 är Ålands landskapsregering tillsammans med Nätverket bärkraft.ax. 
Årets AlandicaDebatt är större, längre och ett mer ambitiöst evenemang än under premiäråret 2018. I år förlängs AlandicaDebatt med en dag, söndagen 9 juni, som också är Ålands självstyrelsedag.
Svenska pensionärsförbundet ordnar i samarbete med olika aktörer ett seminariepass kring Kostens betydelse för äldre måndag 10 juni kl. 18.00-18.45 i konferensrum Fiskö. I seminariet medverkar bland annat näringsterapeuten/dietisten Maria Granfors från Ålands hälso- och sjukvård ÅHS, kostekonomen/kocken Marie Bamberg från Rosengårdens servicehem i Finström och Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer och medlem i förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan samt Anita Ismark, ordförande för Korsnäsnejdens pensionärer och pensionärsförbundets första vice ordförande. 

Nordens välfärdscenter ordnar 10.6 kl. 13-13.45 ett seminariepass med rubriken Digitalisering den nya infrastrukturen. Med en åldrande befolkning och avfolkade områden i hela Norden uppstår frågan hur välfärdstjänster ska kunna levereras. Äldre behöver vård och omsorg som alla andra medborgare. Länderna i Norden måste ha som ambition att göra sådana tjänster tillgängliga för alla, oavsett var i landet de bor. Digitalisering är den nya infrastrukturen och Nordens välfärdscenter är med och bidrar till utvecklingen på området. Med på seminariet är också Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), en ny form av välfärdsservice för äldre på Åland, där åtta av Ålands 16 kommuner är anslutna till tjänsten. ÄlDis mål är att gynna självständighet, trygghet, aktivitet, delaktighet och valfrihet för den äldre befolkningen i kommunerna. Tekniken som används är internetbaserad och förverkligas med hjälp av en användarvänlig pekskärm.

I seminariet Trygghetsboende som ordnas 10.6 kl. 17-17.45 diskuteras behovet av att skapa alternativ då det gäller äldreanpassade boenden. I seminariet medverkar Svenska riksdagens mest årsrika ledamot Barbro Westerholm. 
Måndagen avslutas med Kunskapens kväll kl. 18.30-21.00 då vi får chansen att höra forskare och experter berätta vad de egentligen gör, hur deras forskning går till och vad forskning har för betydelse för samhällets utveckling. Kvällen är indelad i tre olika samtal med rubrikerna ”Demokrati och miljö – mellan förnuft och känsla”, ”Teknik och samhälle” och ”Vadå kunskap?”
Under dagarna finns möjlighet att besöka vår utställningsmonter där förbundet, Mariehamns pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer står till tjänst.

Hela evenemanget, seminarier, debatter och utställningar, är avgiftsfria för besökarna.
Svenska pensionärsförbundet önskar alla välkomna till årets händelse inom samhällsdebatten i Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn! 
Mera info finns på www.alandicadebatt.ax
Trevlig sommar!
 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER