Räcker pensionerna till inom EU i framtiden?

27.09.2019 kl. 08:21
Svenska pensionärsförbundets styrelse och personal deltog 17 september 2019 i konferensen ”Pension Adequacy in Europe today and tomorrow”.

Konferensen arrangerades som ett sidoevenemang till Finlands EU-ordförandeskap av Pensionsskyddscentralen i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Programmet bestod av framföranden av framstående sakkunniga. Mikko Kautto, VD för Pensionsskyddscentralen, öppnade dagen med en presentation av Pensionsskyddscentralens uppgifter samt önskade deltagarna välkomna. Som moderator för dagen agerade Outi Antila från Social- och hälsovårdsministeriet.

Saila Ruuths, Social- och hälsovårdsministeriet, överblick gav vid handen att ett Europa med hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd, och innehåller element som ekonomiskt hållbar utveckling och sociala rättigheter, och att investeringar i välfärden utgör en förutsättning för tillväxt. Likaså säkrar tillräckliga pensioner ett värdigt liv för pensionärerna, som är en oersättlig resurs för ekonomin. Saila Ruuth tog också upp pensionsklyftor mellan män och kvinnor, samt mellan generationer.

Katarina Ivanković Knežević, som leder generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, talade om arbetsmarknadspolitiken, och vilken roll tillräckliga pensioner och rapporter om pensionernas tillräcklighet har inom EU. Första prioritet för det här generaldirektoratet är pensionärernas välfärd, och att veta vad som ger förutsättningar till den. Hon räknade bland annat upp hållbara pensionssystem, ett bra socialskydd, flera år i arbetslivet, att genomskinlighet i löner ger en mindre pensionsklyfta mellan könen, och att  det behövs en holistisk reflexion.

Därefter talade Rudi Van Dam, som representerar Europeiska kommissionens kommitté för socialskydd, om sociala indikatorer och social kvalitet, samt övervakning av socialskyddssystem. Hans undersökningar har visat att andelen fattiga är mindre bland pensionärer än bland andra undersökta grupper, till exempel arbetslösa.

Susan Kuivalainen från Pensionsskyddscentralen gav en presentation av den ekonomiska välfärden bland pensionärer i Finland, och Maria Vaalavuo från Institutet för hälsa och välfärd berättade om vilken roll tillgängligheten av service har för pensionärernas välmående.  Mika Vidlund, Pensionsskyddscentralen, talade om pensionernas tillräcklighet för företagare.

Dagens program avslutades med en paneldiskussion ledd av Mikko Kautto. I panelen medverkade Katarina Ivanković Knežević, Hervé Boulhol, OECDs direktorat för sysselsättning, arbetskraft och socialsektorn, Yves Stevens, toppuniversitetet KU Leuven, och Axel West Pedersen, Institutet för socialforskning i Oslo.

Rait Kuuse, ordförande för Europeiska kommissionens kommitté för socialt skydd, avslutade dagen genom att nämna de viktigaste områdena för utveckling i EU gällande pensioner. Olika medlemsstater har olika pensionssystem och därigenom olika skydd mot fattigdom, det finns för närvarande 17 miljoner människor i åldern 65+ i Europa som riskerar att drabbas av fattigdom. Man bör se över anställningsvillkor som stöder längre arbetskarriärer, vilka i sin tur ger förutsättningar för tillräckliga pensioner.

Mera information om konferensen hittar man på Pensionsskyddscentralens webbsidor, https://www.etk.fi/sv/uutinen/pension-adequacy-in-europe-konferensens-foredrag-och-material-finns-pa-natet/. På www.etk.fi finns forskningsresultat kring pensioner och pensionssystem för den som vill fördjupa sig i ämnet.

 

 

Kristina Heikel, Sekreterare för samhällspolitisk påverkan

ANNONSER