Trafiksäkerhet för äldre

25.10.2019 kl. 07:40
Svenska pensionärsförbundet inledde i början av året samarbete med Trafikskyddet kring trafiksäkerhet för äldre. Målsättningen är att ordna regionala seminarier med fokus på trafiksäkerhet, körförmåga och åldrande. 

Det första seminariet ordnades i Jakobstad med föreläsningar om bland annat trafiksäkerhet för äldre och medicinska kriterier för körförmåga. Även polisen medverkade och gav sin syn på de äldres trafiksäkerhet. 
Följande seminarium om trafiksäkerhet kommer att ordnas 23 januari i Östnyland. Mera information om seminariet sänds till föreningarna inom kort. 
Under seminarierna får vi ta del av olika undersökningar med tema äldre i trafiken som Trafikskyddet låter utföra med jämna mellanrum.
En nyligen uppmärksammad undersökning är pensionärernas åsikter och erfarenheter om körförmågan. 790 personer i åldern 65-84 år deltog, varav 643 var bilister. I undersökningen framkom att var tionde bilist egentligen aldrig reflekterar över sin körförmåga. Kvinnor tänker dock oftare på sin körförmåga jämfört med män.  
Cirka 10 procent av förarna har först efter körningen märkt att deras körförmåga varit så nedsatt att de kanske borde ha låtit bli att köra. Oftast nämns trötthet (66 %) som orsak till detta.
Även sjukdomar, alkohol, medicinering eller starka känslotillstånd har fått bilister att reflektera över sin körförmåga. Två procent uppger att de har varit oroliga över sin körförmåga på grund av att de glömt att ta ett läkemedel.

I undersökningar och i medierna fokuserar man ofta på problem som till exempel olycksstatistik, men det som vi ska komma ihåg är att åldern även  för med sig styrkor. 76 procent uppger ett lugnt körsätt som sin starka sida. Behärskande av trafikregler (75%) uppges också som en styrka. Kontrollerandet av känslor ses också som en särskild styrka (36 %). Pensionsåldern innebär ofta flexibilitet i körschemat så att körningen kan anpassas till den bästa tidpunkten. Över hälften (56 %) av bilisterna berättar också att de skjuter på aktiviteter eller hoppar över dem om de tycker sig inte vara i skick för att köra. Av de som svarade flyttar var fjärde till passagerarsätet och 16 procent väljer något annat färdsätt. 

Svenska pensionärsförbundets och Trafikskyddets gemensamma målsättning är att främja trafiksäkerheten för äldre. Trafikskyddet producerar omfattande material om trafiksäkerhet för äldre personer bland annat i form av handböcker. Materialet kan beställas från Trafikskyddet och också skrivas ut från deras hemsida. För äldre förare erbjuds bland annat material för självvärdering vid körning och anskaffning av lämplig bil och de allt vanligare seniorskotrarna.
På förbundets kryssning Seniorskeppet i början av november kommer det också att finnas möjlighet att ta del av Trafikskyddets verksamhet.

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER