Förbundets boulehandbok är färdig

24.04.2020 kl. 07:30
Boule är bra motion, billigt och beroendeframkallande. Man kan lära sig boule på tio minuter men det tar många år att bli riktigt bra.

Svenska pensionärsförbundet har utformat en egen handbok med spel- och tävlingsregler för boule. I handboken benar vi ut reglerna för dem som tävlar och inspirerar nybörjare till att prova på. I handboken finns också anvisningar för anläggande av en egen boulebana antingen på en gräsmatta eller en grusyta. Här finns också en checklista för tävlingsarrangörer. Handboken kommer att distribueras till föreningarna under vårens lopp.

Intresset för att spela boule har vuxit enormt på Åland och i övriga Svenskfinland. Av den anledningen har en arbetsgrupp inom Svenska pensionärsförbundet tagit sig an att utarbeta en introduktion till boulespel. Du må vara helt ny eller en fullfjädrad boulespelare men det är ändå bra att ha gemensamma riktlinjer och regler för boulespel i förbundets regi. Arbetsgruppen har bestått av Carl-Gustav Molander, Sven-Erik Mattsson, Erik Backman, Gunnar Ölander, Anita Ismark och verksamhetsledare Berit Dahlin. Spelreglerna baserar sig i huvudsak på de spelregler som SPF Seniorerna i Sverige har godkänt.

Spelets historia

Redan i det forntida Egypten kastade man sten mot fasta föremål. Också i Antikens Grekland hade man kastspel som sedermera kom till Romarriket. Från Romarriket överfördes kastspelet till provinserna och spelades främst av de romerska legionärerna i södra Frankrike. Det moderna spelet med klot kommer från Frankrike. Boule är det franska ordet för klot.

Vad är boule?

Boule är ett samlingsnamn för olika spel med klot. Det som är gemensamt är att klotet ska komma så nära en målkula som möjligt. Boule är ett riktigt sällskapsspel. Alla kan vara med i spelet för att det är så lätt att lära sig. Spelreglerna är enkla, men boule är också en precisionssport med en del taktiska och tekniska finesser, som man lär sig efterhand. Ju mer man lär sig desto intressantare blir spelet.

Varför spela boule?

Vi behöver alla frisk luft och motion! Vi mår bra av gemenskap, träffa gamla och nya vänner. Boulebanan på en sandbädd är jämn och lätt att röra sig på. Även om man rör sig med käpp kan man kasta klot. Är man rullstolsbunden eller använder rullator kan man delta.

På vintern kan boule spelas med bocciaklot inomhus i en idrottshall eller som i Petalax inne i ett gammalt växthus med bouleklot.

Vad går spelet ut på?

Boule spelas antingen tre mot tre (trippel), två mot två (dubbel) eller en mot en (singel). I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och singel har man tre klot var.

Boule går ut på att spelarna ska kasta sina klot så nära som möjligt intill målkulan som kall-as lillen. Spelarna får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarens bästa klot. Det är bara ett lag, eller en spelare, som får poäng i varje omgång. Om ditt klot ligger närmast och din motståndares klot ligger näst närmast får du en poäng. Om två av dina klot ligger närmare lillen än motståndarens får du två poäng osv.

Spelreglerna i den här handboken är avsedda för Svenska pensionärsförbundets bouletävlingar. De är en finlandssvensk version av de internationella spelreglerna.

Vi hoppas att handboken ska vara till glädje och nytta i föreningarna. Arbetsgruppen önskar er alla spelare riktigt trevliga spelstunder tillsammans.

 

Anita Ismark

ordförande och sekreterare
i arbetsgruppen

Anita Ismark

ANNONSER