Extra viktigt ta influensavaccin i år

18.11.2020 kl. 15:01
Våra skyddsåtgärder mot coronavisuset gör att vi också håller säsonginfluensan stången. Men det är ändå väldigt viktigt att ta influensavaccin just i år.

Vad är vanlig ”förkylning” och vad är influensa? Snuvfeber (förkylning) förorsakas av flera olika virus och sprids som luftburen smitta. Symptomen är snuva, sjuk hals, hosta och kanske lite feber som går över på några dagar. Den sköts symtomatiskt med varm dryck, snuvdroppar och kanske luftrörsvidgande mediciner mot hosta (astmamedicin). 

En rejäl dos värkmedicin tar bort hostretning och olustkänsla medan receptfria hostmediciner, som säjer bra, är värdelösa. Komplikationer kan komma i form av bihåleinflammation och till och med lunginflammation, då kan läkarbesök och antibiotikum behövas.

Influensa finns som B och A. B-typen är mycket lindrigare. A-influensa (säsonginfluensa) varierar i svårighetsgrad från år till år. Många minns säkert asiaten och Hong Kong influensan, typiska svåra A-influensaepidemier. 

A-influensan har ganska svåra symptom som hög feber i flera dagar, muskelvärk, svår hosta med mera. Komplikationer, som leder till död är inte ovanliga. 

 

Speciellt drabbas de äldre. De senaste åren har upp till 400 personer dött av A-influensa. Coronavirus är ungefär tre gånger så dödligt, men tack vare vårt effektiva skyddsuppförande har vi i dag endast 365 döda av detta virus. Tack vare skyddsåtgärder mot corona som fysiska avstånd och handtvätt har A-influensan inte haft en chans att över huvudtaget ta oss i år, men vi vet inte vad vi har att vänta.

Det är mycket viktigt att förbygga denna infektion. A-influensavaccinerna utvecklas hela tiden och årets vaccin med fyra viruskomponenter anses vara mycket effektivt. Vaccinet räcker, enligt THL,  till åt alla som enligt lagen har rätt att få det gratis via den offentliga vården. På den privata sidan tycks brist redan ha infunnit sig på grund av den berömligt stora efterfrågan.

Alla 65 år fyllda har rätt att gratis få influensavaccin. Influensavaccinet ger ett bra skydd och minskar dödligheten betydligt. Man räknar med att vaccinationerna de senaste åren har sparat 25 000 – 37 000 liv i Europa. Dessutom minskar vaccinet lidande och sjukhusdagar fast vaccinet inte ger 100 procentigt skydd. Biverkningar av det nu aktuella vaccinet är obetydliga. Vaccinationsstället kan ömma ett par dagar och ett fåtal känner lite feberfrossa. Det är inget problem, endast tecken på att vaccinet är effektivt.

De som får infektion trots vaccination har i allmänhet mycket lindrigare sjukdomsförlopp. 

 

Det är extra viktigt att ta vaccinet i år. Får man både A-influensa och covid19 blir man mycket sjuk.

I år är det inte lämpligt att ordna massvaccinationstillfällen på grund av risk för coronasmitta. Vaccinationerna ordnas genom tidsbeställning i de flesta hälsovårdscentralerna. Tidsbeställningen bör ordnas genom telefonbeställning då många äldre inte har internet.

Tyvärr har vi tagit del av ett kaotiskt  vaccinationstillfälle. Man hade permitterat vårdpersonal så kapacitet att sköta denna viktiga procedur värdigt och säkert fanns inte. Så dålig planering ska vi inte behöva se. 

Tidsbokningen per telefon har också varit överbelastad på flera håll. Detta vittnar om hur belastad vårdsystemet är just nu. 

Coronaepidemin med testning, smittspårning och vård kräver så stora resurser nu att reservkapacitet inte finns. Normal vård och uppföljning av andra sjukdomar blir också lidande med kanske dramatiska konsekvenser. Vårdpersonalen är trött sedan i våras och nu har vi en ny stor utmaning. All heder åt personalen, som kämpar på. Ändå – vi har det bästa läget i hela Europa.

 

Vid diskussion om vacciner kan man inte passera kommande coronavaccin. Vi har tagit del av glädjande besked om ett vaccin (tRNA vaccin), som ger 90 procents skydd för unga personer. Sannolikt sämre för äldre, men det vet man inte ännu. 

Ett effektivt vaccin för äldre kommer sannolikt i maj. Det använder delar av virusets protein blandat med immunförstärkande ämnen, som sparkar i gång de äldres svagare motståndskraft. 

Vårens vaccindoser räcker åt cirka tio procent av befolkningen och kommer antagligen att ges till hälsovårdspersonal och samhällsviktiga personalgrupper. 

Det är klokt att vi äldre har tålamod och väntar på ett för oss effektivt vaccin, som sannolikt finns tillgängligt på sensommaren eller hösten. Fram till dess får vi fortsätta med fysisk distans, handtvätt, munskydd och att undvika alla inte nödvändiga resor.

Kom ihåg att motionera (hemjumppa när det blir halt och kallt ute) och att hålla kontakt genom telefon eller sociala medier. 

Det här klarar vi!

Pehr Löv

Specialist i allmän medicin
Ordförande för kommittén för
intressebevakning och påverkan
Medlem i förbundsstyrelsen

Pehr Löv

ANNONSER