Ta hand om din hörsel

30.04.2021 kl. 07:39
Sämre hörsel kommer ofta smygande. Du märker att din hörsel blivit sämre då anhöriga påpekar att du hör dåligt, du tycker att folk mumlar, du har svårt att höra i folksamlingar, du har svårigheter att höra i telefon m.m.

Orsaken till hörselnedsättning är bland annat:

  • Åldersbetingad hörselnedsättning
  • Otoskleros, dvs hörselbenen kan mjukna och förbenas
  • Tinnitus – öronsus
  • Bullerskador, en följd av långvarig exponering av buller eller ett resultat av ett kortvarigt, mycket starkt ljud
  • Ménières sjukdom, dvs yrselattacker, svindel, lock för örat, illamående
  • Läkemedel
  • Medfödd, oftast ärftlig hörselnedsättning

 

Oberoende av vad som är orsak till en hörselnedsättning är det viktigt att behandla den. En obehandlad hörselnedsättning leder ofta till sociala konsekvenser, man undviker sociala aktiviteter för att det är så ansträngande att höra när många pratar samtidigt. En obehandlad hörselnedsättning har också fysiska konsekvenser, man blir tröttare för att det går åt mycket mera energi till att försöka urskilja orden som sägs.

Svenska pensionärsförbundet ordnar i samarbete med Svenska hörselförbundet två föreläsningar i maj och juni. Förbundets medlemmar har också möjlighet att delta i Svenska hörselförbundets tinnitusgrupp samt utnyttja deras telefondejour för hörselfrågor.

Den första föreläsningen, Försämrad hörsel, ordnas 19.5 kl. 18.00-19.30 på Zoom.

Öronläkare Maria Jauhiainen kommer att föreläsa om försämrad hörsel och vad det beror på och vad man kan göra åt saken. Det finns också möjlighet att ställa frågor!

Föreläsningen skrivtolkas. Anmälningar tas emot av cecilia.soininen@horsel.fi senast 17.5.

Den 15.6 kl. 18-19.30 ordnas en föreläsning med temat Hörselrelaterad yrsel på Zoom.

Yrsel är något som de flesta upplever i vardagen. Vårt balansorgan sitter i innerörat och många gånger kan yrseln ha hörselrelaterade orsaker. Det finns enkla lösningar för godartad lägesyrsel. Öronläkare Maria Jauhiainen föreläser och efteråt följer en frågestund. Föreläsningen skrivtolkas. Anmälningar tas emot av cecilia.soininen@horsel.fi senast 13.6.

 

Svenska hörselförbundets tinnitusgrupp samlas på Zoom på onsdagarna 28.4, 12.5 och 26.5 kl. 18-19.30 under ledning av psykolog Bo Mellberg. Alla som vill ha kamratstöd angående tinnitus är varmt välkomna med. Man kan delta enbart en gång eller flera gånger, beroende på intresse. Anmälningar till respektive tillfällen sänds måndagen före träffen till cecilia.soininen@horsel.fi. Gruppdiskussionerna skrivtolkas. 

Svenska hörselförbundets hjälpande telefon för hörselfrågor är öppen varannan onsdag; 5.5, 19.5 och 2.6 kl. 17-19. Som dejour för den hjälpande telefonen fungerar audionom Sari Karlstedt. Den hjälpande telefonen är avsedd för alla som funderar på frågor som man vill ställa en audionom. Numret för den hjälpande telefonen är
050 3724 320. Det går också att sända sitt ärende som textmeddelande under öppethållningstiden. 

Svenska pensionärsförbundets medlemmar har också möjlighet att delta i kursen Minne och hörsel som ordnas 11-13.6 på Scandic Waskia i Vasa. Priset för kursen är 60 euro per person.

Målgrupp är hörselskadade vuxna som är intresserade av sambandet mellan minnesfunktioner och hörsel. Programmet fokuserar på hur man som hörselskadad ska ta hand om sin hörsel, vilka hjälpmedel som finns och hörselrådgivning. Anmälan tas emot av Siw Östman, tfn 044 533 3947, siw.ostman@horsel.fi. Sista anmälningsdag är 3.5.

Personer som inte tidigare deltagit i Svenska hörselförbundets kurser har företräde till kurserna.

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER