Hej, vad kan jag hjälpa till med?

22.04.2022 kl. 08:11
Allt har inte gått som på Strömsö i starten för Österbottens välfärdsområde. 13 österbottniska kommuner slog vid årsskiftet ihop vård- och omsorgstjänsterna i landskapet under en huvudman.
På så vis tjuvstartar man social- och hälsovårdsreformen med ett år. 
Men det har gnisslat ordentligt i starten. Hundratals anställda fick i  januari fel lön eller ingen lön alls, patientfakturor skickades till fel personer och telefonväxeln har strulat ordentligt. Listan kunde göras längre.
Svenska pensionärsförbundet kontaktades av många äldre som inte kom fram till sin vårdare eller läkare utan fastnade i den nya växeln.
Som många äldre vet är det här ingen enkel lek. Händerna darrar, synen sviktar och instruktionerna är för invecklade.
Österbottens välfärdsområde är inte ensam om problemet. Vi känner igen svårigheterna från bankernas och mobiloperatörernas digitala växlar – för att bara ta ett par exempel.
Men landets välfärdsområden gör klokast att ta de här problemen på allvar. När det är fråga om liv och hälsa har man inte samma marginaler ifall telefonsamtalet kopplas fel som om man ringer skatteverket.
SPF i Österbotten reagerade snabbt på rapporterna om svårigheterna med att nå fram via välfärdsområdets växel:
”Vid utveckling av digital service måste man beakta att många äldre inte har dator eller smarttelefon. De äldre behöver få en förteckning på vart och till vem de ska vända sig med en fråga om sjukdomsfall eller vård. Skriftliga broschyrer med direkttelefonnummer och enkla anvisningar på svenska bör delas ut till varje hem och finnas tillhanda i varje väntrum”, skrev SPF Österbotten i ett upprop den 6 april.
Redan följande dag gick välfärdsområdet ut med ett pressmeddelande där man meddelade att de kommunvisa servicenumren ska återinföras för att medborgarna lättare ska hitta fram.
Många äldre i Österbotten drog sen suck av lättnad.
Att erkänna sina misstag är en bra början. När Österbottens välfärdsområde tar nästa steg är det bra om de tar som utgångspunkt att det finns äldre klienter som enbart använder trådtelefon, kanske dessutom en telefon med nummerskiva och/eller ser och hör dåligt.
Också den här personen har rätt att nå fram till sin läkare eller sköterska som vänligt svarar: Hej, vad kan jag hjälpa till med?
 
Markus West, chefredaktör

ANNONSER