Finland behöver sina seniorer

13.06.2022 kl. 06:45
Svenska pensionärsförbundet fyller 50 år och firar bland annat med att genomföra en jubileumsbudkavle i alla våra kommuner. Våra föreningar uppvaktar ledande politiker och tjänsteinnehavare om frågor som berör oss äldre. På det här sättet vill vi berätta att vi vill bli både hörda och sedda. Vi har livserfarenhet och v

i vill dela med oss av den – helt enkelt påverka. 
Frågorna varierar från kommun till kommun. Det kan handla om service på sitt modersmål, om tillgång på seniorbostäder, om att ordna en boulebana, om gång- och cykelbanor, om lättillgängliga vandringsleder och mycket mera. Rätt ofta handlar det om frågor som är av intresse också för andra än seniorer - vi har mycket gemensamt. Och vi vill vara en tillgång i samhället. Vi vill bidra och vi är övertygade om att samhället också ser oss som en tillgång. 
Svenska pensionärsförbundets föreningar är aktiva i närsamhället och verksamheten anpassas till lokala behov och önskemål. Vi seniorer behöver aktiviteter riktade till oss, verksamhet som håller oss friska och motiverade. Men precis som alla andra är vi beroende av ett välfungerande samhälle där köerna till HVC inte får bli för långa, där det finns tillgång till tandläkare, där det finns ett rikligt och varierande kulturutbud och där hemservicen fungerar. Detta är bara några exempel på vad som behövs i ett bra samhälle.

Lokalsamhället behöver också sina seniorer! Vi lever i ett oroligt tidevarv och då kanske vi seniorer med vår livserfarenhet kan bidra till trygghet i vår närmiljö. Vi kan också bidra via skolfarfar- och skolmormorverksamhet. Vi kan bidra med körsång och caféverksamhet, med kortspel och bowling. Med vår verksamhet kan vi bidra till mindre ensamhet och mera gemenskap.
Givetvis är det så att alla seniorer inte har samma behov och önskemål. Vi människor är olika och behöver olika aktiviteter. Ibland behöver vi till och med lugn och ro och stillhet. Det skall vi respektera. 

Vad budkavlen beträffar så kommer vi att återkomma om ett år. Då går vi igen till våra ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare och kollar hur det gick med de frågor våra föreningar framförde. Det är vårt sätt att sköta en del av intressebevakningen på lokal nivå. De nya välfärdsområdena och riksdagen kommer också att vara föremål för våra budkavlar senare i höst. 
Vi behöver alla varandra!


 

Ulla-Maj Wideroos, förbundsordförande

ANNONSER