Garantipensionen måste höjas

14.03.2023 kl. 11:21
Det är valtider, för många väldigt spännande tider. Riksdagskandidaterna bjuder in till diskussioner, debatter, korvgrillning och mycket annat. Så skall det också vara, kandidaterna skall träffa folk och lyssna, men också berätta vad de står för, vilka värderingar de har. Det har nämligen betydelse i riksdagsarbetet sedan. 


Jag är inte ute efter att kandidaterna skall ge oss löften utan de skall ge oss information om vad de själva står för. Sen vet vi alla att politik är det möjligas konst, att tiderna ändras och förhållanden ändras. Tänk bara på den senaste perioden med både pandemi och krig i vår närhet. För fyra år sedan visste varken kandidaterna eller vi väljare något om detta. Men också svåra situationer skall skötas och vi har lärt oss mycket av de senaste åren. 
Nu har vi en ny fyraårsperiod framför oss med åtminstone delvis nya politiker i riksdagen. Vi ställer våra förhoppningar till dem, att de har beredskap att hantera också besvärliga situationer. Vi vill känna oss trygga med våra beslutsfattare.

Svenska pensionärsförbundet har tagit fram nio valteser som berättar om vad vi anser vara viktigt just nu (teserna finns på sidan 20). Det kan kanske ses som självklart att vi talar för vård på båda nationalspråken, men vi får alltför många exempel på att vård på svenska minsann inte är någon självklarhet. Speciellt för oss äldre är det viktigt att vi blir förstådda och att vi förstår när det handlar om vår hälsa.
Vi pekar på att det finns en fattigdom bland pensionärer som inte är acceptabel i ett välfärdsland som Finland. Därför kräver vi bland annat att garantipensionen skall korrigeras uppåt med början den kommande riksdagsperioden. Samma gäller kostnaderna för mediciner och klientavgifter, en korrigering av dessa bör ske under kommande riksdagsperiod. Vi föreslår att de olika taken sammanslås och det sammanlagda taket sänks betydligt. Detta var bara tre exempel på våra valteser, bekanta dig gärna med dem och berätta för de kandidater du träffar vad vi tycker.

I skrivande stund är det mindre än en månad till valdagen. Under den här tiden skall vi seniorer vara aktiva, delta i valdebatter och berätta vad vi tycker. Det är vårt sätt att påverka, att gå till de ställen där de blivande beslutsfattarna finns. Finns kandidaterna på torget går vi dit, finns de i byskolan går vi dit. Huvudsaken att vårt budskap lyfts upp och får synlighet. Om fyra år kommer vi kanske igen och frågar vad som blev gjort!
Det inflytande vi har skall vi använda oss av - alltså röstar vi!  


 

Ulla-Maj Wideroos förbundsordförande

ANNONSER