Regeringen bör lyssna på seniorerna

07.06.2023 kl. 10:09
I skrivande stund råder spänning i luften vad beträffar vårt lands kommande regering. En regering blir det naturligtvis som ett resultat av förhandlingarna, men hur ser den ut och ännu viktigare: hur ser regeringsprogrammet ut!


Den skrivna texten vi sen får läsa berättar vad den kommande regeringen kommer att göra.  Utifrån sett verkar förhandlingarna inte lätta. Sen kan någon alltid kontra med att regeringsförhandlingar aldrig varit lätta. Så är det säkert. Men visst är det en utmaning för Samlingspartiet, SFP och KD att hitta en gemensam text med Sannfinländarna. 
Och det är bland annat den utmaningen som gör att förhandlingarna drar ut på tiden. 
För oss seniorer är det givetvis av stort intresse vad regeringsprogrammet innehåller. Hur går det med de allra lägsta pensionerna? Blir det försämringar inom sjukvården? Finns det utrymme för satsningar inom äldreomsorgen? Blir det skärpt beskattning? Hur går det med kostnadstaket för mediciner och vård? Finns det resurser att ta hand om oss äldre när vi blir gamla och behöver hjälp av vårt samhälle? 
Det är bara några frågor vi seniorer funderar på. 
Och det är frågor som är en del av vår vardag och som sysselsätter oss när vi funderar på vår framtid som äldre i det här landet. Det är med en viss oro vi noterar problemen med de nya välfärdsområdena. Pengarna verkar inte räcka till, det är problem med löneutbetalningarna, patienterna finns på ett ställe och vårdplatserna på ett annat och så vidare. 

Hur skulle det vara om man gjorde en rejäl satsning på de lokala hälsovårdsstationerna? Vård nära patienten! I stället för att ta bort verksamhet från hälsocentralerna skulle man  utöka verksamheten där! Varför skall laboratorieprov som tas på Närpes HVC transporteras till Vasa några gånger om dagen för att analyseras? Hittills har de kunnat analyseras i Närpes och det har fungerat snabbt och bra. 
Det är säkert inte bara i Närpes det går till så här, men av förekommen anledning så känner jag till just det här. Det finns säkert motsvarande problem på andra ställen, problem som går att rätta till om viljan finns. 
Trots detta ovan skrivna så måste vi ändå konstatera att mycket funderar bra. Många får hjälp för sina sjukdomar, många får viktiga mediciner subventionerade av vårt samhälle, många får plats på ett bra äldreboende och så vidare. 

Mycket är alltså bra! Vi bor i ett av världens bästa länder. Med det sagt så är det ändå nödvändigt att peka på vilka förbättringar och förändringar som behövs. Och då är det viktigt att vi som är beroende av stöd från samhället också berättar vad det är vi behöver. Ju mera vi kan göra tillsammans desto bättre resultat! Förhoppningsvis får vi en regering som inser värdet av oss seniorer och det som vi kan tillföra vårt samhälle!

 

Ulla-Maj Wideroos, förbundsordförande

ANNONSER