Låt oss bidra till en ännu bättre framtid

15.08.2023 kl. 10:45
Början på augusti och sommaren är snart över. I skrivande stund är det dock fortfarande vackert och varmt. Det gäller att njuta innan höststormarna kommer.

Jag noterar att våra föreningar varit flitiga i sommar, resor, tävlingar, konserter med mera. Våra medlemmar erbjuds varierande program – bra så. 
Nu kommer hösten och vi behöver hålla litet ”tråkigare” möte, men de är också nödvändiga. Höstmöten och årsmöten garanterar att vi har aktiva som bidrar till att verksamheten fungerar. Och att vi planerar vår verksamhet. Men jag tänker också att vi behöver ha utrymme att vara spontana, vårt samhälle förändras och kanske måste vi ibland avvika från verksamhetsplanen för att ta oss an de frågor som just då och där känns aktuella. 
SPF:s region i Österbotten firade i augusti sitt 50-årsjubileum och sommarfest med närmare 700 deltagare. Det säger något om vårt förbund och vad våra medlemmar vill ha. Det var mat, det var festtal, det var musik och dans. Och en massa glada människor!
Vi har också en utmanande höst framför oss! Vi har en ny riksdag och regering och förstås ett regeringsprogram. Vi har en stor vårdreform som skall förverkligas. De allra flesta människor behöver vård i någon form i något skede av livet. Själv känner jag att ju äldre jag blir desto mera blir jag beroende av god vård – och en vård som är så nära som möjligt. 
Till hälsocentralen i Närpes kommer en kardiolog från Vasa en gång i månaden. Det betyder att hjärtpatienterna inte behöver köra längs riksåttan efter varandra på väg till och från Vasa utan vi kan träffa vår kardiolog på vår egen hälsocentral. Mera sådant! Det går att ordna om de politiska beslutsfattarna ger den signalen att så här vill vi ha det. 
Vi seniorer skall också uttrycka våra åsikter – både lokalt, regionalt och på riksplanet. Vi har lång livserfarenhet och den skall vi använda när det gäller att ta sig an framtiden. Framtiden har ju alltid en historia. Så låt oss lära av det vi har varit med och bidra till att framtiden blir ännu bättre.
 

Ulla-Maj Wideroos, förbundsordförande

ANNONSER