Samhället måste se våra olika behov

20.09.2023 kl. 15:03
Hösten är kommen hör stormarna gny, sjunger vi ibland. I skrivande stund skiner solen vackert över Näsby city och det är inte det minsta höstlikt. Inga stormar här.  


Men ser vi på verksamheten i pensionärsförbundet så märker vi att hösten kommer. Sommarfesterna är förbi och höstmöten tar över. Bra så – allt har sin tid. 
Trots att vi i vårt förbund tillhör de äldre i samhället skall vi ändå se framåt. Det är många äldre som intresserat väntar på vilken verksamhet våra föreningar skall inbjuda till. Teaterbesök, konserter, diskussionskvällar, julfester, resor och mycket annat. 
I förbundsstyrelsen har vi en längre tid diskuterat hur vi bättre skall kunna sköta intressebevakningen för oss äldre. Det finns frågor på olika nivåer, från riksdag och regering till välfärdsområden och kommuner, som behöver bevakas. Och bevakning kräver resurser också ekonomiska. 
Pengar växer tyvärr inte på träd och vi har i Svenska pensionärsförbundet en bra och viktig verksamhet som också måste få kosta. Så vi måste precis som många andra förbund prioritera. 
Samtidigt gäller det att följa med och se trenderna i samhället, vad är det som sker omkring oss i vårt samhälle. Vilka planer har kommunerna, vilka har välfärdsområdena och vad tänker riksdag och regering? 

Vi måste vara vakna och bevaka våra intressen när det gäller boende, hälso- och sjukvård, trafik och mycket annat som berör oss äldre. Men det gäller också att komma ihåg att vi äldre har väldigt olika behov och önskemål. 
Två 90-åringar kan ha helt olika behov av service och hjälp. Vi är på olika sätt beroende av att vårt samhälle fungerar och ”ser” de behov vi äldre har. Och jag betonar de OLIKA behov vi äldre har. 

När man nu i hela landet bygger de nya välfärdsområdena så gäller det att tänka på människornas olika behov. Det blir ju inte annorlunda för att vi blir äldre, vi är olika friska, olika sjuka, vi har olika familjeförhållanden, vi klarar oss olika hemma. Och jo, det är utmanande att hitta lösningar som beaktar att vi människor är olika. Men det är ett faktum att samhället består av olika sorters människor med olika sorters behov. 
Jag utgår ifrån att vi alla hjälps åt att bygga ett framtida samhälle som ser olikheterna, som sker människornas olika behov. Det är på det sättet vi kan säga att vi bor i ett välfärdssamhälle.

 

Ulla-Maj Wideroos, förbundsordförande

ANNONSER