Nu ska vi ta chansen och påverka välfärden

09.10.2023 kl. 15:48
Många av oss seniorer har en bakgrund i föreningslivet som unga. En erfarenhet som verkligen är bra att ha med sig i bagaget när man går vidare i livet. Jag var själv i unga år aktiv i Hellnäsnejdens ungdomsförening och lärde mig mycket under de åren.

De erfarenheterna har följt mig hela livet. 
Nu är det pensionärsföreningen som är föremål för mitt intresse. Och dessutom de så kallade äldreråden. Dels de som finns i kommunerna men också de som nu finns inom de nya välfärdsområdena. 
Svenska pensionärsförbundet har målmedvetet ordnat seminarier kring äldrerådens verksamhet och deltagarantalet har varit stort. Det finns ett behov av att ”prata ihop sig” kring de olika ”rådens” verksamhet. Det är viktigt att ta intryck av varandra. Det är också viktigt att stå på sig, att ta plats i den nya organisationen som välfärdsområdena är – tåget går nu! 
Vi seniorer blir fler och fler, vi lever längre och i en del fall är vi rätt friska också. Men vi har också problem och utmaningar som gäller enbart för oss äldre och då gäller det att den nya organisationen är lyhörd för de speciella behov vi äldre har. 
Österbottens välfärdsområde har nu ett begränsat regionalt försök med en så kallad seniorlinje dit vi äldre kan ringa och få råd om vår situation. Jag hoppas att det kan utvecklas och bli någonting riktigt bra. Men självklart är det så att vi också är beroende av en välfungerande hälso- och sjukvård, vi är utsatta för det ena och det andra i takt med stigande ålder. Också därför har äldreråden en viktig roll i att våra behov beaktas nu när man bygger den nya organisationen.
Självklart skall vi ta vara på de möjligheter som finns att påverka – det må sen ske via äldreråden eller genom allmänna val. Vi vill vara med och påverka och vi vill bli hörda! Men vi måste hjälpa till själva för att det skall bli verklighet.

 

Ulla-Maj Wideroos, Förbundsordförande

ANNONSER