Vi behöver rättvisa och fred i Europa

29.05.2024 kl. 11:53
För någon dag sedan fick jag följande kommentar: jaha, då skall det röstas igen! Vi talade om EU-valet. Och jo, det är dags igen att använda vår möjlighet att rösta i ett demokratiskt val. Alla har tyvärr inte den möjligheten. 


Röstningsprocenten i EU-val har varit onödigt låg, trots att så många viktiga frågor behandlas och avgörs i EU. Ibland förstås också onödiga frågor kan vi tycka (flaskkorkarna känns som en sådan). 
Men tänker vi på handel, jordbruk, fiskeri, miljö, rättsligt och polisiärt samarbete så är det verkligen viktiga frågor som behöver bevakas också ur finländsk synvinkel. Allt detta gäller också oss seniorer - dessutom är vi naturligtvis intresserade av att våra barn och barnbarn har en så bra värld som möjligt att leva i. 
Ibland är vi irriterade över att EU så att säga ”blandar sig i” sådant som vi tycker att vi själva kunde sköta bättre. Och ibland tycker någon att det blir för dyrt för oss. Samtidigt som vi tänker dessa tankar gäller det att fundera på alternativen. 

Vilka är de och vad skulle ett liv utanför EU innebära för oss finländare? Frågan är förstås inte aktuell i Finland men då och då hör man kommentarer i den riktningen. Nu är vi en viktig aktör i EU och nu har vi igen en gång möjlighet att påverka vilka som skall vara våra representanter i EU. 
Vi skall inte heller förringa betydelsen av de kontakter och de förtroenden som skapas mellan ledarna i EU:s medlemsländer. Samma gäller ministrar på olika nivåer och i all synnerhet de parlamentariker som vi väljer. De band som knyts är viktiga med tanke på den oro som trots allt också finns i vårt Europa och vår närhet. Att bygga upp ett förtroende tar tid och goda relationer är ingen självklarhet. Också därför behövs kloka parlamentariker som tror på ett rättvist och fredligt Europa. 

Vi seniorer är bra på att ta ansvar i våra föreningar, i vårt förbund och aktiva som vi är så söker vi också nu till valurnorna!

 

Ulla-Maj Wideroos, förbundsordförande

ANNONSER