En höst fylld med aktiviteter

24.09.2021 kl. 13:16
Uteaktiviteter har stått högt i kurs bland Svenska pensionärsförbundets medlemmar under hela Covid-19 pandemin och många nya motionsformer har sett dagens ljus.


Höstens motionskampanj startar 1 oktober och pågår till 30 november.
Alla former av motion räknas som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset, till exempel promenader, stavgång, boule, frisbeegolf,  golf, cykling, motionscykling, joggning, simning, gymnastik, trädgårds- och skogsarbete och dans. För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng! 
Kupongen kan laddas ner från förbundets webbplats, spfpension.fi/sv/motion/  
Ni kan också beställa den från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780 415. Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 12 december. Ni kan också ta en bild av kupongen och sända in den per epost till motion@spfpension.fi.
Bland alla som returnerat kupongen utlottas ett överraskningspris!
De 20 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter.
Förbundets Spänst i benen-kurser har varit populära under hela pandemitiden och lockat många deltagare från hela Svenskfinland. Kurserna har till stor del fokuserat på utomhusmotionens fördelar för äldre och vi hoppas att kurserna sporrar till mångsidig motion i föreningarna. I skrivande stund pågår en kurs på Norrvalla i Vörå. Årets sista kurs med tema Musik och rörelse ordnas 1-3.12 på Lehmiranta i Salo med Kitty Seppälä som kursledare. För mera info kontakta, verksamhetskoordinator Inger Holmberg, tfn 040 5952 992, e-post inger.holmberg@spfpension.fi. Anmälningsblankett finns på förbundets webbplats.

Motionens och naturens inverkan på äldre människors fysiska och mentala välbefinnande betydelse lyfts också fram i De äldres vecka som startar 3.10. Temat för veckan är Naturen ger kraft. Som tidigare år verkar republikens president Sauli Niinistö som beskyddare för veckan. 
Förutom motionsinriktade aktiviteter erbjuder förbundet under hösten bland annat it-kurser och -föreläsningar, skrivarkurser, frågesportsfinal, teatercaféer och föreläsningar om syn och hörsel.
Chefredaktör Markus West håller skrivarkurser där deltagarna bland annat får lära sig att skriva enkla notiser, webbtexter och reseberättelser. Kurserna hålls 19.10 i Pargas, 26.10 i Oravais och 2.11 i Malax.
Den årliga frågesportsfinalen ordnas digitalt 20.10 och kan ses på förbundets webbplats. I finalen deltar Mariehamns pensionärsförening från Åland, Österby pensionärer från Västnyland, Borgå svenska pensionärsförening från Östnyland, Vanda svenska pensionärer från Mellannyland, Pensionärsföreningen i Iniö från Åboland samt Pensionärsklubben Milstolpen, Pensionärsföreningen Nygammal i Petalax och Oravais Pensionärer från Österbotten. 
Jesper von Hertzen fungerar som frågesportsledare och domare.
En nyhet denna höst är digitala teatercaféer i samarbete med Svenska Teatern, Wasa Teater och Åbo Svenska Teater. Behöver ni tekniskt stöd före och i samband med sändningarna så hjälper vi till! Ni kan ringa, sms:a eller sända e-post till oss, verksamhetsledare berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780 248 och it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 5921 390, andreas.hoglund@spfpension.fi.
I samarbete med Svenska hörselförbundet ordnas två digitala föreläsningar under Hörseldagen 1.10.
Fil.dr. docent Örjan Dahlström från Linköpings universitet föreläser kl. 16-17 om tinnitus. Dahlström forskar i kognition och hörsel, vilka områden i hjärnan som aktiveras vid taluppfattning och vår förmåga att uppfatta emotionella betoningar i tal. 
Yogalärare och terapeut Johnny Granholm från Vasa föreläser kl. 17-18 om sömn och om vad som händer i kroppen när vi sover och vad som händer i kroppen om vi ignorerar tröttheten. 
Anmälan senast 28.9 till Siw Östman, siw.ostman@horsel.fi. 
Länken till föreläsningarna skickas dagen före. Föreläsningarna skrivtolkas.
Tillsammans med Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade kommer vi att ordna en digital Syn- och hörseldag 25.11 kl. 10-12 med föreläsningar av öron- och ögonläkare. 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER