Pensionärsförbundet firar 50-årsjubileum i år!

28.01.2022 kl. 08:37
I förbundets 25-års historik kan man under rubriken ”Det var så det började” läsa att det var på initiativ av Täkter Pensionärer r.f. som Svenska Folkpartiets pensionärsdelegation tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utröna behovet av en riksorganisation för pensionärsföreningarna i Svenskfinland. 


En arbetsgrupp tillsattes som utarbetade stadgar och utlyste ett konstituerande möte som hölls den 24 augusti 1972 på restaurang Helka i Helsingfors. Initiativtagaren till grundandet av förbundet, Jarl. V. Hellström, förde protokoll vid det första mötet och mötesordförande var riksdagsman Georg C. Ehrnrooth.
Stiftelseurkunden undertecknades av Täkter Pensionärer r.f., Vörå Pensionärsklubb r.f. och Korsholms pensionärshemsförening r.f. 
Den 3 november 1972 inlämnades anmälan till Föreningsregistret och den 24 november godkändes den.
Många frågar sig säkert hur det kom sig att Jarl. V. Hellström och Täkter Pensionärer spelade så stor roll i grundandet av vårt förbund. Jarl. V. Hellström föddes i Vasa och verkade hela sitt liv inom turismbranschen. Som pensionär flyttade han till Täkter i Ingå. I historiken berättas att Hellström sagt, ”det är ju så dumt att i hela byn sitter det en ensam människa här och en annan ensam där – utan kontakter. Vi måste slå oss ihop – vi startar en förening för alla pensionärer”. Och så bildades Täkter Pensionärer. 
”Det här är bara början. Vi skall starta ett omfattande pensionärsförbund för hela landet”, sade Hellström. Hellström var ordförande och sekreterare i förbundet under tiden 24.8.1972-29.10.1974.
Förbundets första ordförande var Elof Palenius från Borgå.

Ser man till verksamhetsformerna så har bland annat sommarmöten, rörelse och motion, seniordans, kostfrågor, vardagsjuridik och resor funnits med i förbundets verksamhet ända sen första början. Med andra ord är det verksamheter som också genomsyrar förbundet under jubileumsåret.
Svenska pensionärsförbundet kommer att framföra sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en Jubileumsbudkavle. Målet med budkavlen är att synliggöra Svenska pensionärsförbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.
Budkavlen genomförs i medlemsföreningarna under maj månad. Medlemsföreningarna uppmanas kontakta de lokala massmedierna, lämpligen i samband med överlämnandet av Budkavlen till de lokala beslutsfattarna.  Medlemsföreningarna avgör själva hur Budkavlen framförs och cirkulerar mellan föreningarna. 
Medlemsföreningarnas budkavletexter går därefter till regionala organisationerna; SPF Österbotten rf, SPF Västnyland rf, Samrådet i SPF Helsingfors rf, SPF Mellannyland, SPF Åboland, SPF:s Östnyländska distrikt och Åland varefter de överlämnas till förbundsstyrelsen. 
Regionerna ansvarar för koordineringen av Budkavlen i sina egna regioner.
Medlemsföreningarnas budkavletexter kommer också att följas upp digitalt på förbundets webbplats och sociala medier under maj månad.
Budkavlen överlämnas till riksdagen och Ålands lagting i september.

Under jubileumsåret ordnas sedvanliga tävlingar men också nya tävlingar med jubileumsförtecken. 
För den som är intresserad av att skriva ordnas en skrivartävling med temat Det glömmer jag aldrig! Deadline är den 31 maj. Första priset är ett stipendium på 500 euro, andra priset är ett stipendium på 300 euro och tredje priset är ett stipendium på 200 euro. 
Förbundet ordnar också en medlemsrekryteringstävling och en individuell medlemsrekryteringstävling.
Under året hoppas vi också att ni nominerar Årets förening och Årets it-gärning! Kriterierna för Årets förening är ökat medlemsantal och digital verksamhet.  Årets förening och Årets it-gärning  utses av förbundets presidium och presenteras på höstmötet 2022. 

Under sommaren ordnas Jubileumsmästerskap i golf och boule. Golfmästerskapet ordnas 15.6 på Ålands Golfklubb i Kastelholm. Boulemästerskapet arrangeras 24.8 på Bengtsböle idrottsplan i Lemland, Åland.
God Tid utkommer med tio nummer under jubileumsåret varav ett är ett dubbelnummer i form av ett Jubileumsmagasin. 
Förbundets höstmöte går av stapeln 18.11 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. I samband med höstmötet ordnas en jubileumsfest- och middag. Närmare information kommer i följande nummer av God Tid. Följ också med vår information på sociala medier!


 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER