Hangö visade vägen – dags för budkavlen

22.04.2022 kl. 08:13
Under jubileumsåret kommer Svenska pensionärsförbundet att framföra sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle.

Genom budkavlen vill vi synliggöra förbundet och påverka beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. 
Budkavlen genomförs i medlemsföreningarna under april och maj månad. Medlemsföreningarna uppmanas kontakta de lokala massmedierna, lämpligen i samband med överlämnandet av budkavlen till de lokala beslutsfattarna. 
Medlemsföreningarna avgör själva hur budkavlen framförs och cirkulerar mellan föreningarna. 

Bland de första föreningarna som överlämnat budkavlen till beslutsfattarna är Svenska Pensionärsgillet i Hangö. Den 7 april uppvaktade föreningens ordförande Stig Sundberg och sekreterare Kerstin Lundqvist stadsdirektören och fullmäktiges ordförande med följande tänkvärda budskap: 
1. Äldreperspektivet måste tidigt tas in i stadens utveckling, inte minst vad gäller olika boendeformer för äldre. Men det gäller även trafikfrågor, lokalservice, regionalt samarbete och de äldres möjligheter till offentliga och privata tjänster. 
2. Stadens service skall vara lätt tillgänglig och anpassad för de äldre. Vi anser att staden bör uppgöra en klar strategi för olika boendeformer för de äldre och i slutändan också erbjuda den äldre befolkningen bostäder och service till ett skäligt pris. Vi vill se olika boendeformer, som beaktar att de äldres behov ändrar med åren. 
3. En förbättrad parkeringsstrategi behövs i centrala Hangö, speciellt under sommarmånaderna.
4. Vi anser att staden bör arbeta för att en välfungerande central för social- och hälsovårdstjänster blir kvar i Hangö även inom ramen för det nya välfärdsområdet.
5. Hangös äldrepolitiska strategi bör uppdateras och de äldres åsikter beaktas. 
6. Äldre pensionärers möjligheter att utnyttja offentliga och privata tjänster i det alltmer digitaliserade samhället bör beaktas. För detta bör staden aktivt stöda utbildning och tillhandahålla internet- och it-handledning för seniorerna. 

Medlemsföreningarnas budkavletexter samlas in regionalt av SPF Österbotten rf, SPF Västnyland rf, Samrådet i SPF Helsingfors rf, SPF Mellannyland, SPF Åboland och SPF:s Östnyländska distrikt varefter de överlämnas till förbundsstyrelsen. Regionerna ansvarar för koordineringen av budkavlen i sina egna regioner.
Under september månad kommer budkavlen att överlämnas till riksdagen och Ålands lagting.
Medlemsföreningarnas budkavletexter följs upp digitalt på förbundets webbplats och sociala medier.
För närmare info, kontakta följande ansvarspersoner:
Nyland, Inger Holmberg, inger.holmberg@spfpension.fi, tfn 040 5952 992.
Åboland, Björneborg, Tammerfors, Mona Lehtonen, mona.lehtonen@spfpension.fi, tfn 040 3539 905.
Åland, Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780 248.
Österbotten, Patrick Ragnäs, patrick.ragnas@spfpension.fi, tfn 040 5748 919.


 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER