Jubileumsmotion

13.06.2022 kl. 07:46
Hälsa och motion har en framträdande roll under förbundets jubileumsår. Flera olika motionsevenemang ordnas av förbundet och regionerna samt medlemsföreningarna. 


Förbundets motionskampanj har nyss avslutats och resultaten kommer att publiceras i slutet av denna månad på förbundets webbplats och i följande nummer av God Tid. 
Golf är en relativt ny aktivitet inom Svenska pensionärsförbundet och i fjol ordnades förbundets första mästerskap på Pickala Golf i Sjundeå. I och med covid-19-pandemin ökade intresset för olika slags utesporter och många äldre började intressera sig för golf. 
Golf är en unik sport eftersom åldern inte utgör någon begränsning. Golf är en av få sporter där personer i olika åldrar och med olika skicklighet kan spela mot varandra på liknande villkor tack vare handikappsystemet.
Forskning om golfspelandets inverkan på hälsan har hittills varit knapphändig, men en ny studie utförd av Elin Ekblom-Bak, Jane Salier Eriksson och Björn Ekblom vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm visar bland annat att den fysiska belastning som regelbundet golfspelande innebär, har troligen effekter på såväl kondition som styrka och balans – framförallt för medelålders/äldre samt för de med medelgod/låg kondition.
Under en 18-håls golfrunda tar man i genomsnitt cirka 11 000 steg och mer, samt förflyttar sig från 6 upp till 12 kilometer. Den genomsnittliga energiomsättningen är cirka 250 till 450 kilocalorier per spelad timme. Detta varierar dock beroende på banans längd och kupering samt om man bär sin bag eller använder golfvagn. Men även de som använder golfbil av olika anledningar, får ihop i genomsnitt 6000 steg på en 18-håls runda.
Golf är en av de idrotter som har lägst skaderisk. Vanligast är överbelastningsskador beroende på t.ex. ensidigt utövande av enbart golf, samt skador som uppstår vid direkt spelande utan uppvärmning.
Förbundets golfmästerskap ordnas 15.6 på Ålands Golfklubb i Kastelholm på Åland. Mästerskapet inleds kl. 8.30 med samling utanför golfrestaurangen. Jesper Eliasson, Ålands Golfklubb och Jarl Danielsson, ordförande för Mariehamns pensionärsförening hälsar välkomna och Christian Beijar, ledamot i förbundsstyrelsen, öppnar mästerskapet på putting greenen utanför restaurangen.
Tävlingen inleds med kanon-start kl. 9.30 och beräknas vara avslutad vid 15-tiden.
Svenska pensionärsförbundets personal samt representanter för Mariehamns pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer finns på plats under dagen utanför golf-
restaurangen. Kom gärna ut och bekanta er med vår verksamhet!  
Det nyländska golfmästerskapet ordnas 10.8 på HanGolf i Hangö och det österbottniska golfmästerskapet 2.9 på Vasa Golf. 
Bouletävlingar ordnas också på förbundsnivå, regionalt och lokalt. 
Österbotten arrangerar boulemästerskap 15.6 vid Esse skola. Esse Pensionärsförening står som lokal värd. Tävlingen beräknas pågå mellan kl 10  och 15. 
Den så kallade Vårskrällen i Nyland går i sommar under namnet distriktsmästerskapsturnering och arrangeras 16.6 av Boule Dogs på Kusasplanen i Kyrkslätt. 
Tävlingen startar kl. 11  och beräknas vara avslutad kl. 14.30. 
Det åboländska boulemästerskapet avgörs 8.8 på Kalkholmen i Västanfjärd. Som värdförening fungerar Västanfjärds pensionärsförening. 
Svenska pensionärsförbundets boulemästerskap går av stapeln 24.8 på Bengtsböle idrottsplan i Lemland.
Som lokal värd för mästerskapen står Roseboule i Lemland tillsammans med Mariehamns Pensionärsförening och Norra Ålands Pensionärer.Tävlingen inleds kl. 8.00.
Åskådare är också välkomna till alla tävlingar! 
Vad beträffar boule har de Internationella spelreglerna ändrats och antagits av Svenska Bouleförbundet 13.2.2021. Svenska pensionärsförbundet har nu också uppdaterat reglerna i Handboken. Ändringarna gäller följande kapitel:
Lilleutkast på markerad bana
Avståndet mellan lillen och dödlinjen får vara 0 centimeter.
Borttagande av hinder på spelplanen
Dock får den spelare som står i tur att spela, eller dennes medspelare, fylla igen en nedslagsplats en gång från ett tidigare spelat klot.
Se uppdaterad version på förbundets webbplats!

Trevlig sommar!
 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER