Förbundet tar sikte på ett gott nytt 2023

12.12.2022 kl. 09:53
Svenska pensionärsförbundets höstmöte som ordnades 18 november i Esbo fastställde följande visioner för det kommande verksamhetsåret:

■ SPF är ett livskraftigt och aktivt förbund som är intressant och som hörs i samhället
■ SPF är en öppen, tillgänglig och attraktiv organisation
■ SPF är en trovärdig och uppskattad organisation som samarbetspartner
■ SPF är en organisation som betonar samhällsnyttan och beaktar behovet av förnyelse

Höstmötet beslöt att förbundets verksamhet bygger på följande värden; livskvalitet, gemenskap, trygghet, jämlikhet och delaktighet.
Svenska pensionärsförbundets målsättningar är att arbeta för trivsel och samhörighet och därigenom motverka ensamhet och utanförskap, att främja och upprätthålla god hälsa, att bevaka pensionärernas intressen samt att ta tillvara den kunskap och livserfarenhet som pensionärerna har.

It-verksamheten prioriteras högt och målet är att stödja, stimulera och upprätthålla pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik. It-verksamheten sker i nära samarbete med föreningarnas frivilliga it-aktiva. Förbundet erbjuder stöd, utbildning och tillgång till material.
Målen för förbundets intressebevakning under år 2023 är påverka samhällsutvecklingen i enlighet med de äldres intressen i alla hänseenden på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Förbundet fortsätter att formulera och föra fram åsikter i frågor som är viktiga för pensionärerna, speciellt när det gäller social- och hälsovård och pensionärernas ekonomi samt att arbeta för god svensk service och likvärdiga möjligheter att verka på svenska. 
Förbundet har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare inom politiken, pensionsbolagen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och med instanser som handlägger ärenden som berör äldre. Intressebevakningen sker i nära samarbete med PIO rf, Pensionärsförbundens intresseorganisation.

Under året ordnas en medlemsrekryteringstävling mellan föreningarna och en individuell medlemsrekryteringstävling.
Frågesportstävlingarna fortsätter och regionala uttagningar ordnas 8 februari i regionerna.  Frågesportsfinalen ordnas i april. Jesper von Hertzen gör frågorna till frågesportsuttagningarna och frågesportsfinalen.
Årets it-gärning och Årets pensionärsförening kommer att presenteras på höstmötet 2023. Närmare information om kriterierna presenteras i början av året. 
Det hälsofrämjande arbetet har också en framträdande plats i förbundets verksamhet och under året kommer förbundet att ordna motionskampanjer samt förbundsmästerskap i boule 29.8 i Oravais och golf 24.8 i Jakobstad.
Under året påbörjas också planeringen av körsångsevenemanget PangSÅNGFest 2024.
Höstmötet fastställde att God Tid utkommer med nio nummer under år 2023 med bland annat följande teman; riksdagsval, hälsa, it, banktjänster, försäkringar, hobbyer, trädgård, boende, resor och bilar. 
Höstmötet konstaterade att förbundets webbplats www.spfpension.fi är en viktig informationskanal.
Webbplatsen uppdateras regelbundet och här kan man ta del av allt från styrelseprotokoll till resor och underhållning. På it-sidorna finns intressanta och informativa it-föreläsningar om bland annat drivrutiner, Windows 11 och digitala miljö- och rättviseaspekter. För föreningarna finns här också information om medlemsregister, webbplatser, distansmötesverktyg och bokföringsprogram. Förbundets nyhetsbrev Förbundsnytt sänds regelbundet till föreningarnas styrelser och förbundets förtroendevalda.
Följ även med förbundets information på Facebook och Instagram!
Vill ni ha hjälp med att ta del av det digitala innehållet, kontakta it-koordinator Robert Riska, tfn 040 578 3207, e-post: robert.riska@spfpension.fi eller it-stödperson Andreas Höglund, tfn 040 592 1390, e-post: andreas.hoglund@spfpension.fi.
 
God Jul och Gott Nytt År
 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER