Har du inte råd med pekplattan – hjälp finns

03.02.2023 kl. 09:23
Svenska pensionärsförbundet söker under 2023 tio deltagare som vill delta i förbundets projekt där äldre personer som ännu inte är digitala får hjälp att lära sig använda en pekplatta. Du kan bo varsomhelst i Svenskfinland. 


Projektet finansieras med stöd av Stiftelsen Brummerska hemmet i Helsingfors.
Förbundet prioriterar pensionärer som tycker att de inte har råd med utrustning och internetförbindelse för att bli digitala.
Inom ramen för projektet delar vi ut pekplattor till tio pensionärer runtom i Svenskfinland. Projektet står också för internetanslutningen till pekplattan under projektets gång. 
Alla deltagare får inledningsvis personlig skolning i hur pekplattan fungerar och ett kompendium där pekplattans funktioner gås igenom. 
Förutom privat undervisning och handbok kommer handledningen att ske digitalt med hjälp av kommunikationsplattformen Zoom. Bli inte förskräckt om Zoom är obekant, vi visar hur det fungerar.
Zoom-träffarna fokuserar på vardagsanvändning av pekplattan, men ger också tips om nytta och nöje. Vår strävan är att alla deltagare ska känna att de får ut någonting av pekplattan i sin vardag och att de blir säkrare i sin användning. Några exempel: vi bekantar oss med olika dagstidningar, e-post, parkeringsappar, men också hur man deltar i kulturella evenemang och hur man använder Mina kanta-sidorna som innehåller uppgifter om ditt hälsotillstånd. 
För mera information och anmälning till projektet anmäl er till Andreas Höglund via e-post eller via telefon.
E-post: andreas.hoglund@spfpension.fi eller tfn 040-592 1390. 
Projekt Tre Smeder  
Andreas Höglund, it-stödperson på Svenska pensionärsförbundet, kommer under 2023 också att göra uppsökande arbete för att komma i kontakt med äldre svenskspråkiga i huvudstadsregionen som ännu inte börjat använda smarttelefon, pekplatta eller dator.
Vi kartlägger varför äldre inte blivit digitala. 
Projektet finansieras av stiftelsen Tre Smeder i Helsingfors.
Genom det uppsökande arbetet ska vi försöka hitta äldre personer som ännu inte är digitala, eller använder enbart basfunktioner på sina apparater. Genom diskussion och vägledning hjälper vi till med att visa hur man kan ha både nytta och nöje av it.
Ett mål är att få användarna att känna sig säkrare med de kunskaper de redan har, vilket i sin tur ökar intresset för it. 
Det uppsökande arbetet innebär att vi kommer att besöka äldreboenden och pensionärernas naturliga mötesplatser i Helsingforsregionen för att utföra intervjuerna. 
Dessutom kommer vi att ta kontakt per telefon.  Kontakten tas av undertecknad från följande nummer: 040-592 1390. 
 Ifall du bor i huvudstadsregionen och vill berätta om dina digitala vanor kan du kontakta Andreas Höglund torsdagar mellan 13-16 på numret 040-592 1390 eller via e-post: andreas.hoglund@spfpension.fi


 

Andreas Höglund, it-stödperson

ANNONSER