Pensionärsförbundets förtroendevalda 2023

14.03.2023 kl. 11:24
Förbundsstyrelsen samlades till konstituerande möte 31 januari och utsåg arbetsutskott, kommittéer, arbetsgrupper samt skattmästare. Ulf Kjerin från Kyrkslätt valdes till första vice ordförande och Pehr Löv från Jakobstad till andra vice ordförande. 

Till skattmästare för år 2023 utsågs Henrik Winberg från Esbo.
Under år 2023 har arbetsutskottet följande sammansättning; Tina Johansson, Helsingfors, Ulf Kjerin, Kyrkslätt, Pehr Löv, Jakobstad och Mikael Reuter, Pargas. Göran Honga, Vasa och Henrik Winberg, Esbo valdes till adjungerade medlemmar. Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos fungerar som ordförande.
Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som behandlas i förbundets styrelse.
För att bereda förbundets utlåtanden och ställningstaganden i intressebevakningen samt för att bereda frågor för styrelsen som beaktar pensionärernas ställning i lagstiftningen utsågs en kommitté för intressebevakning och påverkan. Följande medlemmar ingår i kommittén; Hans Blomberg, Sibbo, Gun Carlson, Finström, Marianne Falck, Helsingfors, Wiveka Kauppila, Nådendal, Clara Kronqvist-Sundström, Pargas, Pehr Löv, Jakobstad och Kaj Sjöblom, Kyrkslätt. Som ordförande fungerar Göran Honga från Vasa.
För att samordna förbundets it-verksamhet tillsatte styrelsen en it-kommitté med följande medlemmar; Anna Ehrnrooth, Kyrkslätt, Isa Forsbäck, Raseborg, Kaj Kankaanpää, Grankulla, Alice Lillas, Korsholm, Britta Malm, Närpes, Carl-Gustav Molander, Jakobstad, Esa Mäkelä, Kimitoön, Kerstin Ramström, Mariehamn och Ulf Wahlström, Helsingfors. Pehr Löv från Jakobstad fungerar som ordförande.

Styrelsen utsåg en resekommitté med uppgift att initiera, planera och utvärdera förbundets reseverksamhet samt att koordinera reseverksamheten i regionerna och förbundet. Resekommittén samarbetar med medlemsföreningarnas resekoordinatorer och handhar utbildningen av resekoordinatorer och -ledare inom förbundet.
Resekommitténs sammansättning år 2023 är följande; Krister Blomander, Borgå, Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad, Tom Laitinen, Sjundeå, Ole Norrback, Vasa, Siv Snabb, Esbo och Carl-Johan Storm, Kimitoön. Som ordförande för resekommittén fungerar Tina Johansson från Helsingfors. 

Styrelsen tillsatte även ett redaktionsråd med uppgift att uppgöra förslag till redaktionell linje för medlemstidningen God Tid samt att bereda frågor som gäller tidningens utgivningsfrekvens och ämnesområden. Redaktionsrådet består av Marita Bagge, Vasa, Anita Ismark, Korsnäs, Kjell Hägglund, Esbo, Henrik Othman, Jakobstad, Kerstin Österman-Rosenqvist, Finström samt annonsansvariga Jonny Åstrand från Cj Center Kb.
Som ordförande för redaktionsrådet fungerar Gunilla Löfstedt-Söderholm från Grankulla.

Arbetsgruppen för planering och genomförande av förbundets boulemästerskap i Oravais samt uppdatering av boulehandboken består av Erik Backman och Carl-Gustav Molander från Jakobstad, Magnus Blomqvist, Borgå, Timo Hitonen, Mariehamn, Lennart Elffors, Lemland, Christian Kvarnström, Västanfjärd, Göran Westerlund, Oravais samt Anci Holm från Huldamedia Ab. Anita Ismark fungerar som ordförande och verksamhetsledaren som sekreterare.

Arbetsgruppen för planering och genomförande av förbundets golfmästerskap i Jakobstad består av Monica Grunér, Mariehamn, Stig Kavander, Pargas, Kitty Seppälä, Sjundeå samt Linnea Fagerlund, Johan Karjaluoto, Sören Slotte och Mats Weckström, Jakobstad. Anita Ismark fungerar som ordförande och verksamhetsledaren som sekreterare.
Förbundsstyrelsen och kommittéerna sammankommer regelbundet under året. Förbundsstyrelsens protokoll finns tillgängliga på förbundets webbplats, www.spfpension.fi.

 

Berit Dahlin Verksamhetsledare

ANNONSER