SPF Österbotten firar 50 aktiva verksamhetsår

18.04.2023 kl. 12:52
SPF:s verksamhet år 2023 i Österbotten präglas starkt av att regionen firar 50 år. Regionen bildades år 1973 och egna stadgar uppgjordes, men det dröjde ända till år 2014 innan regionen registrerades som egen förening. 


Regionens jubileumsår infaller lämpligt just efter att pandemin lagt sig. Föreningarnas och regionernas verksamheter börjar sakta men säkert återhämta sig. Österbotten har en del tillställningar som direkt har anknytning till firandet. I april arrangeras två stycken jubileumskonserter i samarbete med Thomas Enroth. Som dragplåster till konserterna har vi engagerat Kalle Moraeus och Tomas Fant. Till konserterna väntas en publik på cirka 1300 personer. 
Jubileumsfest kommer att hållas i samband med den årliga sommarfesten, som i år hålls den 2 augusti på Fagerö folkpark. Sommarfesten blir i övrigt traditionsenlig med mat, program och dans. Årets festtalare blir tidigare Centerledaren och ministern Maud Olofsson från Sverige. Övrigt program är i skrivande stund ännu inte helt klart, men vi siktar på en högklassig repertoar, som alltid.
I övrigt ser regionens evenemangskalender ganska traditionell ut. På tävlingssidan ordnas regionala mästerskap i bowling, boule, golf och pidron. Deltagarantalet i speciellt boule och pidron har på senare år vuxit, så vi har tyvärr blivit tvungna att begränsa antalet deltagande lag. 
Ett viktigt inslag i regionens verksamhet under de senaste åren har varit samarbetet kring Kvarkens pensionärsparlament. Idén om ett gemensamt parlament föddes under en diskussion efter en sommarfest mellan Paul Lindell, Ingemar Sandström från SPF Västerbotten och undertecknad. I höst i oktober genomförs det i ordningen femte parlamentet, och det ordnas i Umeå. Arrangörskapet alternerar mellan SPF Österbotten och SPF Seniorerna Västerbotten. Deltagarna kommer från föreningarna i de båda regionerna och deltagarantalet brukar röra sig kring cirka 160 personer. Parlamenten har vanligtvis ett årligt tema. I år är temat ”Pensionärerna, makten och härligheten”. 
Ett litet annat inslag i årets verksamhet är ett samarbetsprojekt mellan SPF Österbotten och Folkhälsan. Samarbetsprojektet kommer att bestå av tre temavandringar, dit båda organisationernas medlemmar inbjuds. Vandringana kommer att ordnas både ute i naturen och som en stadsvandring. Som vandringsguide har engagerats Hans Hästbacka, som bland annat är känd från radioprogrammet Naturväktarna. 
Utöver dessa verksamheter arrangeras också en rad kursevenemang, delvis i samarbete med förbundet, men också som egen verksamhet. 
Allt detta kräver naturligtvis resurser, främst i form av finansiering. Största delen finansieras genom deltagaravgifter, men till viss del finansieras verksamheten också av provisioner från resor. Resor har under alla år varit en viktig del av regionens verksamhet. 

 

Patrick Ragnäs, ombudsman

ANNONSER