En aktiv höst har startat i pensionärsförbundet

20.09.2023 kl. 15:06
Höstens aktiviteter är i full gång i förbundet och medlemsföreningarna. Förbundets motionskampanj startar 1 oktober och pågår till 30 november.

Alla former av motion räknas som till exempel promenader, stavgång, boule, frisbeegolf, golf, cykling, motionscykling, joggning, simning, gymnastik, trädgårds- och skogsarbete och dans. 
På förbundets webbplats, www.spfpension.fi/sv/motion, finns också många olika motionstips! För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng! 
Kupongen kan laddas ner från förbundets webbplats, spfpension.fi/sv/motion/  
Ni kan också beställa den från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780 415. Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 14 december. Ni kan också ta en bild av kupongen och sända in den per epost till motion@spfpension.fi.
Bland alla som returnerat kupongen utlottas ett överraskningspris!
De 10 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter.
Vill ni inte sända in kupongen kan ni också tävla inom föreningen eller varför inte utmana er granne!

Förbundet ordnar två seminarier under hösten. 11 oktober ordnas ett Äldrerådsseminarium i Sibbo. Seminariet riktar sig i första hand till medlemmar i kommunernas, städernas och välfärdsområdenas äldreråd i Nyland, men även övriga intresserade är hjärtligt välkomna med på seminariet.  Ulf Stenman, direktör för svenska enheten på Kommunförbundet föreläser om Kommunernas samarbete med organisationerna och välfärdsområdena. Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo ger kommunens syn på samarbetet med äldreråden.
Hans Blomberg, ordförande för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde, Gustav Båsk, medlem i äldrerådet i Västra Nylands välfärdsområde och äldrerådet i Esbo samt Erik Wallin, medlem i äldrerådet i Helsingfors föreläser om Äldrerådens roll i de nya välfärdsområdena.
24 oktober är det dags för Syn- och hörselseminarium i Vasa. Seminariet ordnas i samarbete med Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade och bjuder på högklassiga föreläsningar om synnedsättning, hörsel- och öronsjukdomar samt vikten av att motionera och röra på sig. Seminariet är avgiftsfritt och i programmet ingår både lunch och kaffe. 

Kom också ihåg att ansöka om Föreningsstöd och bidrag från Stiftelsen svensk pensionärsverksamhet i Finland. Ansökningstiden är 1-31.10. Se annons i denna tidning! 
Svenska kulturfonden har uppmanat förbund och organisationer att utvärdera Föreningsstödet och Kommunikationsbyrån Bertills & Jung har under sommaren utfört utvärderingen för Svenska pensionärsförbundets del. I utvärderingen har 15 medlemsföreningar intervjuats (fem små föreningar, fem medelstora föreningar och fem stora föreningar) och gett sin syn på Föreningsstödet. Vi tackar för de värdefulla kommentarerna och utvecklingsförslagen som har kommit in! 
God fortsättning på hösten!

 

Berit Dahlin, verksamhetsledare

ANNONSER