Äldre anställda kan spela en nyckelroll på arbetsmarknaden

14.11.2023 kl. 10:37
163 pensionärer från SPF Österbotten och SPF Seniorerna i Västerbotten möttes 5 – 6 oktober under temat ”Jobben, makten och härligheten”. Kvarkens pensionärsparlament ordnades för femte gången.
Ett av huvudämnena för parlamentet var hur samhället ska kunna öppnas mer för senior arbetskraft. Nytt för parlamentet 2023 var att arrangemangen hade en tredje medarrangör; Finsk-svenska handelskammaren. Handelskammarens vd Kjell Skoglund var huvudtalare. Han lyfte fram flera argument för att samhället, såväl det finländska som det svenska, måste hitta sätt att få med fler seniorer i arbetslivet. 
I sitt anförande lyfte han bland annat fram hur äldre medborgares kompetens och erfarenhet kan vara en resurs på arbetsmarknaden.  Deras förbättrade hälsa gör att de kan fortsätta arbeta längre. Han sa vidare att en framträdande förändring är övergången till livslångt lärande istället för traditionella karriärer. Teknologiska framsteg och digitalisering förändrar arbetslivet, och de som uppdaterar sina färdigheter förblir eftertraktade på arbetsmarknaden. 
Äldre arbetskraft kan spela en nyckelroll i arbetet med att utbilda och stödja nyinflyttad arbetskraft i såväl Finland som Sverige. Den ökande medellivslängden och bättre hälsa gör att de äldre ofta är kapabla att fortsätta arbeta längre. Statistik visar att fler äldre personer stannar på arbetsmarknaden, och detta behöver uppmuntras. I en tid där arbetskraftsbrist hotar är det viktigt att se äldres potential och ta bort hinder för deras deltagande på arbetsmarknaden.
Ett populärt programinslag i parlamentet var den så kallade speed-datingen. De västerbottniska värdarna bemannade 21 bord och fick fyra minuter på sig att presentera sig själva och sina föreningar för gästerna från Österbotten. Dessa i sin tur presenterade sig för sina svenska värdar. 
Deltagarna var överlag väldigt nöjda med såväl arrangemangen som med programinnehållet visar den utvärdering av parlamentet som gjordes. 
Fram till årets slut är jag tillförordnad verksamhetsledare för Svenska pensionärsförbundet. I skrivande stund håller förbundsstyrelsen på med rekryteringen av en ny verksamhetsledare. Samtidigt som jag är tf verksamhetsledare fortsätter jag att sköta ombudsmannaverksamheten i Österbotten. Jag hoppas att Ni kontaktar mig när Ni har något på hjärtat som Ni vill framföra till mig eller till förbundet. För övrigt står förbundets hela personal till tjänst med sin kunskap för föreningsmedlemmarnas bästa. Kontaktuppgifter och information om personalen hittar Ni på sidan 2 i denna tidning eller på förbundets webbplats.
Med önskan om en fortsatt fin höst!
 
Patrick Ragnäs, tf verksamhetsledare

ANNONSER