Förbundet har åter fler än tjugotusen medlemmar

11.12.2023 kl. 15:24
Samtidigt som vi förbereder oss för årets kanske största högtid, julen, får vi börja sammanfatta det gångna verksamhetsåret. 


Verksamhetsmässigt har året rullat på enligt plan. Deltagarantalet i föreningarnas och förbundets evenemang börjar sakta men säkert nå samma nivåer som innan pandemin. Vi vänjer oss vid att träffas fysiskt igen, vilket är viktigt för oss som individer. Att leva isolerat utan sociala kontakter tär på – både psykiskt och fysiskt. 
Ett glädjande tecken på att föreningarna börjar komma ”i form”, är att medlemsstatistiken per den 23 november visar att det sammanlagda medlemsantalet återigen klättrat över 20 000-strecket, närmare bestämt 20 036 stycken. Ökning av medlemsantalet behöver inte vara ett självklart mål för alla föreningar. Vi skall komma ihåg att de så kallade stora åldersklasserna nu är pensionerade, vilket betyder att antalet personer som går i pension sakta avtar under de kommande åren. Det som däremot är livsviktigt för en förening, är att värva nya medlemmar, det måste ständigt vara en del av verksamheten.
Under det gångna året, har det skett en hel del med förbundets personalstyrka. Verksamhetskoordinator Inger Holmberg, verksamhetsledare Berit Dahlin och it-stödperson Andreas Höglund har samtliga bestämt sig för att pröva på nya utmaningar. Vi tackar för den tid vi har fått jobba tillsammans med er och önskar er framgång och lycka till med nya utmaningar. 

Samtidigt genomförs ett organisationsutvecklingsprojekt i vårt förbund, med sikte på att förnya organisationens struktur och verksamhetssätt. Trots allt har vi klarat av att hålla styrfart på verksamheten och evenemangen tack vare en engagerad och ansvarstagande personal. Nästa år inleds med att vår nya verksamhetsledare Ilona Salonen tillträder. Vi önskar henne varmt välkommen och vi ser fram emot att samarbeta med henne.
Nu är det adventstid, advent är en period av förväntan, hopp och förberedelser inför firandet av julen. Många människor använder denna tid för att reflektera över innebörden av julen, sprida glädje och förbereda sig genom bön, gudstjänster och olika former av firande och gemenskap. Året som gått har varit fyllt av gemenskap och engagemang. Vi har tillsammans jobbat för att främja pensionärernas välbefinnande och rättigheter. Vi arbetar för att skapa möjligheter och stödja varandra i olika livsskeden. 
Jag önskar alla en fridfull och glädjefull jul och trots världsläget skall vi se med tillförsikt på det kommande året.

 

Patrick Ragnäs, tf verksamhetsledare

ANNONSER