Tassarna bort från pensionerna

22.04.2024 kl. 09:22
Det har varit svårt att undgå diskussionen om att skära i pensionerna den senaste tiden när regeringen ska balansera statens ekonomi. När man har följt med diskussionen som representant för Svenska pensionärsförbundet, är det uppenbart att saker och ting blandas ihop delvis avsiktligt för att stöda den egna argumentationen. 


Upprepade påståenden om att den äldre befolkningen skulle vara utanför nedskärningarna stämmer inte, utan olika nedskärningar som gjorts och som planeras påverkar pensionärernas liv på många sätt. Situationen inom social- och hälsovården, höjda vårdavgifter, bristande hemvård, minskande närservice inom välfärdsområden och höjda elpris. Indexet på pensionärernas bostadsbidrag har frusits och momsen för läkemedel stiger från 10 procent till 14 procent. Allt detta drabbar speciellt de med låga pensionsinkomster. Vi är inte utanför nedskärningarna och då är det speciellt viktigt att indexhöjningar på pensionerna inte uteblir. 
Vårt förbund har de senaste veckorna tagit ställning och fortsätter att kämpa för våra medlemmars rättigheter. När frågan om att skära i pensionerna aktualiserades samlade vi oss tillsammans med våra nationella systerorganisationer inom PIO och tog ställning, vilket fick stor uppmärksamhet i media. Våra synpunkter lyftes fram i ett trettiotal olika mediainlägg runt om i landet och våra synpunkter har blivit uppmärksammade också på politiskt håll. 

Många finländare är på vår sida och anser att man inte ska skära i pensionärernas utkomst. Enligt en undersökning som Yle publicerat (Yle 31.3) skulle de flesta finländare lämna pensionerna ifred och HBL:s läsarundersökning (HBL 9.4) visar att läsarna är skeptiska till att röra pensionerna. Beskattning har traditionellt varit det medel som använts i Finland för att skapa rättvisa och beskattningen av pensionerna är redan nu högre än beskattningen av löneinkomster. 
Finlands pensionssystem klarar sig bra i internationella jämförelser. Vi måste hålla fast vid vårt goda pensionssystem som baserar sig på solidaritet mellan generationerna, ett system där vi alla ska kunna lita på tryggade pensionsdagar. I ekonomiskt svåra tider gynnar det ingen att börja sätta generationer och befolkningsgrupper mot varandra. Systemet kan alltid utvecklas, vilket senast gjordes i pensionsreformen 2017 och nuvarande regering har gett arbetsmarknadsorganisationerna i uppgift att bereda en pensionsreform som ska stå klar i början av 2025. Det är denna väg ändringar bör göras, man kan inte plötsligt börja ändra på strukturerna i pensionssystemet. 

 

Ilona Salonen, verksamhetsledare

ANNONSER