Ett försvagat civilsamhälle hotar demokratin

29.05.2024 kl. 11:54
Vårt förbunds grundfinansiering kommer från social- och hälsovårdsministeriets understödscentral STEA och traditionellt har den finländska tredje sektorn delvis finansierats med offentliga medel. Offentlig finansiering har under denna regeringsperiod börjat innebära starkare politisk styrning vid utdelningen och nu hotas dessutom finansieringen minska med en tredjedel. 


Regeringens ramförhandlingar i april var en kalldusch för det civila samhällets organisationer. Regeringen beslöt att tidigarelägga nedskärningarna i statsbidragen till social- och hälsovårdsorganisationer till år 2025 och öka nedskärningarna med 30 miljoner euro utöver den planerade nedskärningen på 100 miljoner euro som det står i regeringsprogrammet för år 2027. Detta betyder att understöden till tredje sektorns organisationer kommer att vara 34 procent längre år 2027 i förhållande till årets understödsnivå. 
Dessa nedskärningar kommer säkert att påverka vårt förbund och det är något som vi ska förbereda oss inför. Men en större fråga är vad händer med samhället efter dessa nedskärningar och vad är det som nu nedmonteras? Ett försvagat civilsamhälle betyder försvagad demokrati och nedtystade kritiska röster. Det är demokratin och delaktigheten som nu naggas i kanterna. 
Vi kan fråga oss om det som nu sker handlar om ett större skifte. Justitieministeriet meddelande också nyligen att alla fredsorganisationer mister sin finansiering från år 2025, vilket också bidrar till färre kritiska röster från civilsamhället och försämrad demokrati. Är det så att alla dessa nedskärningar lämnar efter sig ett handlingsförlamat civilsamhälle som inte längre vågar höja kritiska röster i samhället i rädsla för att mista den finansiering som finns kvar?

Det har gång på gång påvisats att satsningar i civilsamhället har en flerfaldig positiv effekt på hela samhället. Dessutom handlar verksamheten också mycket om att vara ett komplement till offentlig service och lappa på där det brister, inte minst när det handlar om svensk service. Den utveckling vi ser nu är kortsiktig och fältet har överraskats av hur stora de planerade nedskärningar är och av den raska takten. Vi har inte kunnat förbereda oss för detta. 
Vi vet att vår verksamhet är en viktig del av civilsamhället. Vi måste bli bättre på att visa varför vi finns och synliggöra allt det vi gör. Det är avgörande att våra medlemmar också försvarar civilsamhällets existens och hjälper oss att föra fram hur viktig vår verksamhet är i olika sammanhang. 
Samtidigt är en förändring oundviklig och det ger oss som förbund möjligheten att utveckla tydliga fokusområden i vår verksamhet. Ett livskraftigt civilsamhälle är en förutsättning för vårt välfärdssystem och får inte äventyras trots sämre ekonomiska tider. 

Ilona Salonen, verksamhetsledare

ANNONSER