Några pensionärer sitter runt ett bord med pekplattor framför sig, en man står böjd över en av personerna och dens pekplatta

Verksamhetsexempel

05.12.2017 kl. 11:51
De här exemplen på it verksamhet som kan och har ordnats i föreningarna är tagna ur Eric Janssons "Tips & råd om IT för pensionärsföreningar", kompletterat med handledarnas exempel på sina föreningars verksamhet.

Exempel på it-verksamhet i föreningarna

De här exemplen på it verksamhet som kan och har ordnats i föreningarna är tagna ur Eric Janssons "Tips & råd om IT för pensionärsföreningar", kompletterat med handledarnas exempel på sina föreningars verksamhet:

Månadsmötens 5 min

Bjud in en föreläsare till en månadsträff

Drop-in rådgivningstillfällen

Smågruppsverksamhet

Kurser

Delta som assistenter på arbiskurser

Hembesök


Månadsmötens 5 min

Tillbaka upp

Bjud in en föreläsare till en månadsträff

tt av de enklaste sätten att börja och väcka intresse för IT inom en förening är att bjuda in någon gästföreläsare till en vanlig föreningsträff. Många föreningar har varit oroliga att en föreläsare skulle avskräcka medlemmarna men har blivit positivt överraskade av hur stort intresse det väckt.
För många pensionärer är det osäkerheten och okunskapen om datorer som gör att de håller sig undan. Redan genom ett intressant föredrag om vilken nytta man kan ha av it kan hjälpa många att våga ta initiativ och bekanta sig närmare!
Tips:

 • Hör med lokala arbetar-/medborgar-/vuxeninstitutet eller deras datalärare om han kan ställa upp?
 • Föreningens it-kontaktperson kan berätta om föreningens verksamhet, webbplats eller med stöd av material från förbundets projekt
 • Finns det något lokalt företag som erbjuder it-stöd och datorreparationer?
 • Förbundets it-koordinator
 • Om målgruppen är intresserad kan föredraget vara i form av en diskussion med åhörarna om it, intresse och problemsituationer
 • Förbundets kompendium ”Datorns ABC” kan fungera som material för att tillsammans med nybörjare komma igång med datorn.
 • Temat kan vara tex: Vilken dator passar mig? Fördelarna med dator. Vad man skall tänka på då man skaffar dator? Smarttelefoner och läsplattor, Datorsäkerhet, Facebook vad är det? Att hantera bilder från kameran till datorn till pappersbilder? Hur gör man en fotobok? Vad gör jag då jag fotograferat med min nya kamera? Möjligheter till gratis telefon/video med släktingar (Skype).

Tillbaka upp

Drop-in rådgivningstillfällen

Alla stöter i något skede på problem med sin dator eller varför inte digitalbox, kamera eller mobiltelefon. Ibland vågar eller vill man inte gå till ett företag med sina problem. Många vänder sig till yngre släktingar för hjälp men tyvärr finns inte detta alternativ för alla, eller så har släktingarna inte tid att förklara problemet ordentligt. Här kan pensionärsföreningen ställa upp och erbjuda stöd!
Ofta upplevs det också tryggare eller lättare att fråga en bekant som är på ungefär samma nivå (inom it) än att vända sig till yrkesmän. Det ger möjlighet för medlemmar att få hjälp av en jämlik. Det har visat sig att en väldigt stor del av problemen som kommer upp på rådgivningstillfällen är ganska enkla att lösa. Bara rådgivarna är relativt vana datoranvändare kan problemen lösas eller i alla fall kan man tillsammans hitta fram en lösning. Frågorna kan vara i stil med ”hur stänger jag av min dator” eller ”jag har fått bort ljudet, hur gör jag för att få på det på nytt”.
Att arrangera rådgivning betyder inte att rådgivarna måste vara experter, tvärtom är det viktigt att medlemmarna förstår att detta är som rådgivarna gör utgående från sin erfarenhet, det finns ingen garanti att alla problem kan lösas, ibland måste expert vidtalas. Det lönar sig att försöka ha åtminstone två, tre rådgivare på plats så att flera kan få hjälp samtidigt plus att rådgivarna kan få stöd av varandra.
Det lönar sig att sikta in sig på regelbundna rådgivningstillfällen så att medlemmarna lär sig när det är aktuellt. Till exempel i samband med månadsträffar (före/efter) eller vid ett bibliotek eller annan allmän plats, bra är det om det också finns en allmän dator som man kan visa med.

Tips:

 • Platsen: Vid föreningens regelbundna samlingar, bibliotek, finns det en Luckan i närheten, dagscentral för seniorer eller Folkhälsans seniorhem
 • Fördel om det finns någon allmän dator att visa på, alla kanske inte kan hämta sin egen maskin med
 • Kom ihåg att informera föreningsmedlemmarna om att rådgivningen finns!
 • De flesta frågorna är enkla att lösa även om användaren känner att det kan vara väldigt svårt, men kom också ihåg att det kan vara problem där man måste hänvisa till en yrkesreparatör
 • Ta kontakt med lokala medborgar-/arbetar-/vuxeninstitutet, de kan eventuellt hjälpa till. En del institut har redan rådgivning som en tjänst.
 • Hör också med kommunens socialservice, en del kommuner har eller planerar rådgivning för pensionärer.
 • Planera och fördela arbetet mellan de it-handledare som finns, så att arbetet fördelas jämt och så att tidpunkterna passar för rådgivarna.
 • Ingen fråga är för dum att ställa! Det är också tillåtet att inte kunna lösa alla problem!
 • Eventuellt med tema och eventuellt kort föreläsning
 • Kan begränsas till pekplattor, iPad, datorer, mobiltelefoner
 • Med förhandsbokning eller utan

Tillbaka upp

Smågruppsverksamhet

Många föreningar har redan olika smågruppsverksamheter tex motion, bridge, körer, dans etc. En del föreningar har också börjat eller planerat på någon form av smågruppsverksamhet för it. Fördelen är att då kan man hitta upp några personer som redan är intresserade av datorer. Tillsammans får de en trevlig sysselsättning och med tiden kan gruppen utvidgas så att nya medlemmar, som är mera nybörjare, tas med i gänget. I en grupp som har ett gemensamt intresse frodas inspirationen och med lite tur nappar en del av gruppen på att bli it-handledare. Kanske gruppen till och med kan bistå med andra it relaterade aktiviteter inom föreningen då intresset kommit igång?
Tips:

 • Gruppen behöver någonstans att samlas, till en början kanske hemma hos någon. Bibliotek har ofta allmänna datorer, då kan man börja där och avsluta träffarna på ett café
 • Beroende på kunskaperna i gruppen kan man ha varierande teman för varje träff, eller så kan gruppen specialisera sig på ett specifikt område
 • Exempel på teman: Allmän problemlösning, bildhantering, släktforskning, kortspel på nätet, kringutrustning, smarttelefoner, mm.
 • Smågruppsverksamhet skapar lätt gemenskap och trivsam samvaro som ökar motivationen
 • Skolor har datasalar som ofta kan hyras förmånligt om man behöver sådana utrymmen
 • Studiecentralen kan bevilja bidrag för studiecirklar!
 • Olika tema för varje träff, eller skilda grupper beroende på intressen

Tillbaka upp

Kurser

Ibland kan det bli aktuellt att inom föreningen arrangera egna kurser. Börja då med att kontakta medborgar-/vuxen-/arbetarinstitutet i kommunen och hör om de kan hjälpa. Eventuellt har de redan färdiga kurser, eller är villiga att tillsammans med föreningen planera en kurs. Alternativt kan föreningen också vända sig till institutet med en färdig grupp ”elever” och en lärare, då kan institutet antagligen hjälpa med utrymmen och avlöna läraren.
Tyvärr är alla inte så lyckligt lottade att det finns ett svenskspråkigt institut på orten, då kan enda lösningen vara att föreningen i egen regi ordnar kurser. Då behövs någon eller några som är villiga att dra kursen och en plats att hålla kursen. Naturligtvis behövs det också ett intresse så att det finns deltagare på kursen!
Ingen kan tvingas att hålla en kurs, alla är inte gjorda för att undervisa! För att hitta en lämplig plats kan man börja med att kontakta skolorna, de har datasalar och de brukar ofta vara möjligt att hyra dem utanför skoltid. Skolorna är dessutom ganska förmånliga! Om gruppen är liten kan stadshus eller andra allmänna platser vara en möjlighet, förutsatt att deltagarna kan ta med egen dator.
Bekanta er också med Studiecentralens villkor för kurser, via dem kan föreningen få ett litet ekonomiskt bidrag för kursen.

Tips:

 • Samarbeta med fria bildningen eller liknande dragare lokalt!
 • Skolans eller medborgarinstitutets lärare kanske kan ställa upp som kursdragare?
 • Skolor har ofta datasalar som kan hyras
 • Tänk på att datasalarnas datorer inte nödvändigtvis har samma program och ”utseende” som kursdeltagarna har hemma!
 • Använder deltagarna sina egna datorer kanske inte de alla är inställda på samma sätt, olika språk eller systemversioner kan försvåra kursen
 • Det går att söka understöd från Studiecentralen!

Tillbaka upp

Delta som assistenter på arbiskurser

En variant på egna kurser är att tillsammans med det lokala medborgar-/vuxen-/arbetarinstitutet diskutera möjligheten att erbjuda kursassistenter till de datakurser de redan ordnar. Ett av de stora problemen för datorkurser är att deltagarnas nivå ofta varierar stort, en del är relativt kunniga medan andra aldrig rört en dator tidigare. För en lärare är det då utmanande att få kursen att gå framåt så att alla deltagare är nöjda.
På några håll har det experimenterats med att pensionärsföreningarnas it-handledare har ställt upp som kursassistenter, de hjälper läraren att fånga upp och stöda svaga elever. De tekniska kraven på handledarna är här inte så stora, huvudsaken är att de behärskar den information som tas upp på kursen, eller har lätt att ta till sig informationen. Till fördel är det förstås om handledarna har en viss pedagogisk vana så att de kan förklara och reda ut problem på ett lättbegripligt sätt.
Man skall i alla fall komma ihåg att alla lärare inte nödvändigtvis är intresserade av assistenter, därför är det mycket viktigt att handledarna för en dialog med institutet och läraren före kursen! Som assistent på en kurs skall man också komma ihåg att inte ifrågasätta eller göra på annat sätt än vad läraren lär ut! För deltagarna kan det bli mycket råddigt om läraren förklarar en sak och assistenten gör på ett helt annat sätt.

Tänk på följande:

 • För en diskussion med institutet och med läraren!
 • Kunskaperna varierar på kurser, assistenter kan tex. hjälpa de svagare eleverna
 • 1-2 assistenter är lämpligt på en kurs
 • Assistenterna måste anpassa sig till lärarens tempo
 • Avbryt eller tala inte samtidigt som läraren, då hänger varken assistenten eller eleven med
 • Kursen går på lärarens villkor, men assistenterna kan spela en viktig roll i deltagarnas trivsel och vad de får ut av kursen!

Tillbaka upp

Hembesök

Beroende på geografi och intresse kan det också finnas intresse för personlig handledning där en it-handledare gör hembesök hos medlemmar. Detta ställer förstås lite krav på handledaren som skall ha tid och möjlighet att ta sig hem till medlemmarna. Men för många är detta en mycket uppskattad service, inte bara tekniskt utan också socialt.
Rådgivning hemma hos medlemmar har också den fördelen att man i lugn och ro kan gå igenom problemen i den rätta miljön. Eller om problemet gäller kringutrustning finns allting på plats. Även här kan det vara frågan om relativt lätta problem, tex att se att modem/dator är rätt kopplade eller att starta om något för att kontakterna skall fungera på nytt.
Tips:

 • Försök organisera besöken så att det inte blir för mycket resande kors och tvärs
 • Boka inte för många besök så att det blir stressigt
 • Om det finns flera it-handledare som är villiga att ställa upp kan de fördela besöken enligt egen kunskap/erfarenhet inom olika områden.
 • Fundera på om det finns något sätt att ersätta handledarna för deras resor?
 • Personlig hjälp, men förutsätter att man själv är villig att åka runt!

Tillbaka upp

Robert Riska

ANNONSER