Uppdatering i medlemsregistret

23.08.2017 kl. 14:04
Nu är det lättare att ladda ner/exportera till Excel

Börja med att sortera ut de ni önskar ladda ner till en lista
klicka ladda ner och välj Excelvänlig CSV, öppna
Se uppdaterade instruktioner instruktioner_230817.pdf

Åsa Danielsson

ANNONSER