Skärmdump av verktyget som används för att uppdatera föreningens sidor, i bilden syns SPFs it-logo och texten

Instruktioner för webbansvariga

18.08.2016 kl. 14:19
Här kan du ladda ner guiden för webbansvariga med anledning av förnyelsen av webbplatserna

Här finns guiden i PDF-format, den uppdateras vid behov men finns här på samma ställe (se versionshistorik längst ner).

Om du inte orkar läsa hela guiden försöker sammanfattningen ge en snabb helhetsbild av vad förändringen innebär:

Sammanfattning

Föreningarnas sidmall förnyas, det här betyder att utseendet på föreningarnas webbplatser ändrar.

Själva innehållet kommer att fungera och vara det samma på webbplatserna efter förnyelsen. Det gäller speciellt då sidan besöks med fullstor skärm.

Sidorna är mobilanpassade med så kallad responsiv design, så att de anpassas till skärmstorleken oberoende av om besökaren använder smarttelefon, pekdator eller dator med fullstor skärm.

En sak som inte fungerar bra på mobilen är bildgallerimodulen. Den rekommenderas att man småningom byter ut mot andra alternativ. En annan sak är att innehåll som man kan ha under menyn i vänster spalt flyttas längst ner till höger spalt. Tabeller kan även vara för stora för mobilskärmarna och anpassas inte alltid väl.

I övrigt krävs inga direkta förändringar av webbansvariga, men det finns ytterligare saker som kan göras för att optimera mobilanpassningen och utnyttja nyheterna.

Bilder är en sak som beroende på hur de är inlagda kan variera hur väl de anpassas till andra skärmstorlekar än full storlek.

För att försäkra sig om att sidorna ser bra ut för alla besökare rekommenderas att pröva med olika stora skärmar.

En av nyheterna är också att föreningen kan lägga en så kallad vinjettbild högst upp, antingen välja bland standardbilder eller lägga in en helt egen bild.

Verktygen för att arbeta med sidorna är samma som förut, DigiStoff-guiderna på http://it3.fi/kunskap/digistoff/ kan användas också efter förnyelsen.

Versioner

Version 1: 18.3.2016 Första versionen
Version 2: 30.3.2016 Nytt kapitel "Annat att beakta" - "Sidornas namn"
Version 3: 12.4.2016 Nytt kapitel "Annat att beakta" - "Textformatering"
Version 4: 13.4.2016 Nytt kapitel "Mobilanpassningen" - "Nya sidorna och webbläsarversioner"
Version 5: 9.5.2016 Ändring "andra sätt att lägga in bilder" s.22, i "Textformatering" sidan 27, och titel 

 


 

Robert Riska

ANNONSER