Datorns ABC för Windows 10

14.12.2018 kl. 10:04
Ny version av kompendiet finns här. Kompendiet är skrivet för nybörjare som inte alls använt dator tidigare och känner ett behov av grundkunskaper före man deltar i till exempel medborgarinstitutens datorkurser. Kompendiet får laddas ner och användas fritt för att lära seniorer använda dator.

 Datorns ABC - öppna eller ladda ner i PDF-format här. (ny version 12/2018)

I den här versionen har främst kapitlen om nätbanker och e-post uppdaterats pga förändringar i respektive tjänst.

Kompendiet finns också tryckt och tillgängligt gratis för våra föreningsmedlemmar, för användning tex som kursmaterial på it-kurser.

Detta kompendium baserar sig på Greta Stenbergs kurskompendium, omarbetat av Svenska pensionärsförbundet, först av Eric Jansson 2011 och denna Windows 10 version av Robert Riska 2017. Kapitel 11 om nätbanken uppdaterades 2018 för att motsvara bankens uppdaterade inloggning.

Kompendiet riktar sig till nybörjare som inte alls använt dator tidigare och känner ett behov av grundkunskaper före man deltar i till exempel medborgarinstitutens datorkurser. Kompendiet får laddas ner och användas fritt för att lära seniorer använda dator.

Kompendiet är tänkt att kunna användas i grupp, gärna med en it-handledare som kan ge stöd och besvara frågor. Tekniken förändras hela tiden, den här versionen av kompendiet är skriven för Windows 10, därför rekommenderas att läsaren har samma version av Windows på sin dator.

Även Internet behandlas, så någon möjlighet till internetanslutning behövs, den delen kan dock lösas till exempel genom besök vid ett bibliotek eller liknande ställe som erbjuder internet.

Välkommen till datorernas fantastiska värld! Ta det lugnt, datorer bits inte!

Robert Riska

ANNONSER