Vad är AI och varför talas det så mycket om det?

12.04.2019 kl. 11:19

AI eller artificiell intelligens är kort sagt en viss typs datorprogram, som har en förmåga att lära sig sin uppgift och självständigt anpassa sig till förändringar i uppgiften och omgivningen. Ett exempel är ett program som lär sig känna igen bilar genom att man först visar den 1000 bilder föreställande bilar.

I de flesta fall då du läser om AI fungerar det bra att byta ut AI mot datorprogram för att få en mer realistisk bild av vad det är frågan om. AI har blivit lite av ett modeord, om man tex. säljer ett datorprogram och säger att det är AI vill alla köpa det för att hänga med i utvecklingen!

Det kan alltså vara lite av en AI-bubbla på gång, men samtidigt är det ändå inte helt bluff utan datorerna har blivit så effektiva och man har samlat så mycket information för datorerna att behandla, att man kan få nästan magiska resultat med den typens program som kallas AI.

Nyttan och användning av AI idag

AI är lite som molnet på det sättet att en normal människa inte behöver veta om AI varit inblandad om det fungerar bra, det sker i bakgrunden och leder till ett bra resultat. Ett exempel är att söka en  vägbeskrivning hemifrån till butiken, kanske utnyttjas AI för att räkna ut den snabbaste rutten och beakta alla alternativ, historisk data om rusningar, läget på vägarna nu osv. Du får en rutt som fungerar, men du behöver inte veta hur den räknats ut.

Idag kan man utnyttja AI inom hälsovården för att känna igen tumörer, för att ta bort skräppost från e-post (därför får ni som använder Gmail så lite skräppost), för att gissa vad du vill köpa baserat på vad du och andra som liknar dig har köpt, för att göra självkörande bilar osv.

Behöver man vara orolig över att AI tar över världen?

Man kan ibland läsa att AI kommer att ta över världen och att AI blir en okontrollerbar superintelligens.

Man delar upp AI i snäv och generell artificiell intelligens, där den snäva är den som beskrivs ovan och den generella är den som beskrivs i science fiction-filmer, en tänkande dator (eller robot) som är smartare än människan på alla områden. Tyvärr blandar media allt mer och beskriver generell artificiell intelligens då man egentligen borde tala om den snäva.

Det finns inga tecken på att generell artificiell intelligens eller superintelligens skulle vara möjlig eller på kommande, de flesta insatta säger att det kanske är möjligt, men inte åtminstone kommer att vara aktuellt på tiotals år.

Det finns förstås mindre dramatiska hot med AI, som att någon börjar använda AI för skräppost eller för att lura oss mer effektivt. Ett problem är hur etiska och moraliska frågor ska avgöras av AI, om en självkörande bil bara har alternativen att köra in i en vägg och skada passageraren eller köra på en fotgängare, hur ska beslutet göras och vem är ansvarig?

Hur som helst ska vi inte ta ut oron i förväg och vi ska se upp för domedagsprofeter. Vi försöker ju få er pensionärer att börja använda dator och inse nyttan med den, men jag tror och hoppas att inte datorn blir så viktig för nån att man inte kan ta ut stöpseln om den försöker ta över världen.

Robert Riska

ANNONSER