Desky

12.09.2019 kl. 10:45
Föreningens digitala kontor på nätet med allt bakom en och samma inloggning


Svenska pensionärsförbundet har beslutit att ta i bruk Webbhusets nya tjänst Desky, som är föreningens digitala kontor på nätet.

Förbundet erbjuder föreningarna program och tjänster för att underlätta föreningarnas administration, i erbjudandet ingår idag program för föreningens medlemsregister, webbsidor och bokföring.
Dessa tjänster är kostnadsfria för förbundets föreningar. 
Ibruktagandet av Desky betyder att dessa samlas på samma ställe i föreningens eget så kallade kontor i Desky.
Utöver de kostnadsfria funktionerna finns det även möjlighet för föreningen att köpa till olika tjänster.
Och i framtiden när nya program och tjänster ansluts till förbundets erbjudande, är det meningen att de kommer in på samma ställe.
I praktiken medför Desky fördelen att hela föreningens administration är tillgänglig bakom lösenord på adressen www.desky.fi och därmed inte bunden till en viss person eller dator.
Man kan lätt lägga till och ta bort föreningsaktiva (kallade kolleger) i föreningen till Desky.

När Desky tas i bruk finns först tillgång till medlemsregistret med samma information som i nuvarande system (med funktioner för meddelanden, fakturering osv). Senare kommer direktinloggning till föreningens hemsida och bokföringsprogrammet Briox, tillsvidare fungerar de som hittills.

Medlemsregistret
Medlemsregistret ingår som ett program i Desky, i och med detta så uppdateras medlemsregistret till deras nya version (3.0).
Uppdateringen kommer att ske i slutet av september vilket innebär att det nuvarande medlemsregistret (registry.huset.fi) då kommer att vara stängt i tre dagar.
Exakt datum meddelas snart, så följ med på https://spfpension.fi/sv/it/it_for_foreningar/medlemsregister/
Mer information och instruktioner sänds snart till alla som har inloggning till medlemsregistret

Åsa Andersson

ANNONSER