Desky utbildningar

12.09.2019 kl. 16:31

Den 14 oktober kl. 10-13, Ekenäs
Gäller medlemsregisteransvariag i de Västnyländska föreningarna
Plats:
Novia
Raseborgsvägen 9,  rum  B273
10600 Ekenäs
Anmälningar:
Åsa Andersson
asa.andersson@spfpension.fi 

Den 28 oktober kl 13-16, Vasa
Plats:
SFV salen
Handelsesplanaden 23 C
65100 Vasa
Anmälningar:
Åsa Andersson
asa.andersson@spfpension.fi 

Den 29 oktober kl.12-15, Närpes
Plats: 

Hotel Red & Green
Närpesvägen 16 C
64200 Närpes
Anmälningar:
Åsa Andersson
asa.andersson@spfpension.fi 

Den 30 oktober kl.12-15, Bennäs
Plats:
Kulturhuset Ax
Mjölvägen 1, Bennäs
Anmälningar:
Åsa Andersson
asa.andersson@spfpension.fi 
 

Åsa Andersson

ANNONSER