It-handledarutbildningar hösten 2023

28.11.2023 kl. 09:08
Här hittar du materialet och länkar som presenterades på våra regionala utbildningar.

Här hittar du materialet och länkar som presenterades på våra regionala utbildningar.

Aktuellt inom it

PresentationenFörmiddagens presentation om aktuellt inom datorer, plattor och telefoner 

Länkar:

https://www.android.com/android-14/
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history 
https://www.apple.com/se/ios/ios-17/
https://www.statista.com/chart/5824/ios-iphone-compatibility/
https://www.youtube.com/watch?v=Zm7crfSJldM&t=130s

PresentationenEftermiddagens presentation om handledarfärdigheter och kompetensmärken 

Länkar:

https://sfv.fi/sv/studiecentralen/kompetensmarken/

DVVs kompetensmärken:

https://dvv.fi/sv/kompetensmarke-for-digitalt-stod
Open badge passport:
https://openbadgepassport.com/fi

Kompetensmärket - etiska anvisningar

* Bekanta dig med anvisningarna: https://dvv.fi/sv/etisk-anvisning-for-det-digitala-stodet
* Sök märket här: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/RWUXIRaGBGa1N9/apply

Kompetensmärket Digitalt stöd - Handledningsfärdigheter

* Bekanta dig med anvisningarna: https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digitalt-stod-fardigheter-for-stodgivare/
* Sök märket här: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/RWUYGJaGC2a1LV/apply

Kompetensmärke för Digitalt stöd - Digital kompetens

* Bekanta dig med anvisningarna (enbart på finska) och sök märket (på svenska) här:  
https://dvv.fi/sv/kompetensmarke-for-digitalt-stod

Annat

Länken till Sitras test som nämndes i GodTid i november 2023: https://digiprofiilitesti.sitra.fi/ (på finska)

Robert Riska

ANNONSER