SPFs it-verksamhet

01.01.2010 kl. 14:51
Svenska pensionärsförbundets it-verksamhet började 2010 som projekt och har fortsatt som verksamhet sedan 2015. Här kan du läsa mer.

Hösten 2010 startade Svenska pensionärsförbundet projektet "IKT för seniorer". IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Från och med vid årsskiftet 2014-2015 övergick projektet i verksamhet och har sedan mars 2015 en anställd it-koordinator. Projektet och den fortsatta verksamheten finansierades av penningautomatföreningen RAY och numera STEA

Slutrapporten för projektet ger mera detaljer, ladda ner rapporten här.

Målsättning

Kortfattat är it-verksamhetens målsättning att aktivera och öka kunskapen och intresset för datorer och informations- och kommunikationsteknik bland svenska pensionärer i Finland. Vi vill att så många som möjligt av medlemmarna i föreningarna ska använda datorer för att underlätta vardagen och klara sig i det allt mer digitala samhället.

Metoder

I praktiken är målet att alla lokala pensionärsföreningar åtminstone har en it-kontaktperson som koordinerar den lokala verksamheten och får information om förbundets it-verksamhet. När föreningen kommer igång med it-verksamheten har den en eller flera it-handledare som handleder och hjälper andra pensionärer med dataproblem. Dessutom har föreningarna webbansvariga och webbredaktörer som skapar och upprätthåller föreningens egna webbsidor. Dessa handledare och webb-aktiva får undervisning och stöd av pensionärsförbundets it-koordinator.

Tätt förknippat med it-verksamheten är medlemsregistret och bokföringsprogrammet som förbundet erbjuder alla föreningar gratis.

Förbundet hjälper och stöder föreningarna både att komma igång och att upprätthålla sin egen it-verksamhet.

Exempel på vad förbundet kan göra för föreningen, förutom att utbilda frivilliga, är att delta i möten för att motivera och berätta hur medlemmarna kan komma igång med datoranvändning, att hjälpa till på kurser och verkstäder som stöd för handledarna eller föreläsa om speciella it-relaterade saker som inte handledarna behärskar.

ANNONSER