Tycker du om att syssla med datorer och har kanske lite tid att avvara? Kanske du tycker det skulle vara trevligt att träffa andra pensionärer och gärna skulle hjälpa dem med datorer? Detta är ungefär vad som behövs för att kunna fungera som it-handledare, inget mer!

Vem kan vara it-handledare?

Som sagt krävs det inte mycket för att kunna vara en it-handledare i sin egen förening. Tanken är att det är pensionärer som hjälper andra pensionärer med datorer, i passlig takt och utan att krångla till det med svåra ord och förkortningar.

It-handledarna verkar i allmänhet i pensionärsföreningen, så det är bra att först bli medlem i en pensionärsförening (kolla en lämplig förening här).

För att handleda räcker det med att man känner sig trygg och säker på det man kan. Med tålamod och intresse att lära sig tillsammans och ta reda på kommer du långt. Man måste alltså inte vara expert på datorer, utan man kan ordna precis sådan it-verksamhet som man själv vill. Man behöver inte heller kunna allt inom it utan kan begränsa verksamheten till de apparater och tjänster man känner sig bekväm med. Många medlemmar har säkert nytta av tex. diskussionstillfällen om it-frågor eller att du vidareförmedlar kunskap från förbundet och andra källor åt medlemmarna.

För många handledare är det en väldigt trevlig sysselsättning att få hjälpa andra med sådant man själv tycker om (datorer). På det här sättet får man också träffa andra människor som man kanske inte skulle ha träffat. Att fungera som it-handledare kan ge mera sysselsättning i vardagen!

Jag vill bli handledare, sen då?

Om du vill bli handledare, ta då kontakt med antingen din lokalförenings ordförande, it-kontaktperson eller med SPF:s it-personal och meddela att du är intresserad!

Vi kan då tillsammans fundera och diskutera hurdan verksamhet du är intresserad av att ordna, vad som kan ordnas just nu och vad som kan planeras för framtiden när fysiska träffar är möjliga.

SPF ordnar kurser och evenemang för it-handledare så att de får mera kött på benen i teman som är aktuella för handledare. Kurser ordnas på distans via Zoom och fysiskt som regionala eller nationella seminarium. Alla kontaktpersoner och handledare hålls informerade om dessa kurser, när du anmäler intresse får du också informationen och kan delta i nästa träff som passar dig.

Centralförbundet för de gamlas väl har gjort en guide för att börja med handledning, den kan laddas ner här.

Vad gör en it-handledare?

Vad en handledare gör beror mycket på vad man själv vill göra och vad lokalförenigen har möjlighet att ordna. Här presenteras de mest populära verksamhetsformerna.

Verkstäder

Ett populärt och en mycket viktig verksamhetsform är att ordna drop-ins eller it-verkstäder. Det betyder att medlemmar kan ta med sig sin egen maskin, dator, pekdator eller smarttelefon och kan fråga och få hjälp med vad som helst om sina aktuella problem. Det här är en ganska krävande uppgift eftersom medlemmarna kan ha de mest varierande maskiner och problem då de kommer för att söka hjälp. Kom ihåg att du kan begränsa hjälpen till någon viss datortyp eller ha något tema för hurdana saker du hjälper med ifall det känns bekvämast för dig. Och ingen kan lösa alla problem så sätt inte ribban för högt.

Distansstöd

Under perioder av social distansering har it-handledning anpassats genom att träffas utomhus, i små grupper eller helt på distans med hjälp av telefon eller distansmöten som Zoom.

Hembesök

Om du föredrar att träffa folk mera på tumanhand kan du erbjuda dig att göra hembesök och på plats och ställe hjälpa medlemmar som har bekymmer med sin dator. Ett socialt och bra sätt att lösa datorproblem samtidigt som man får träffa mer eller mindre bekanta och kanske få sig en kopp kaffe, bara man ger sig tid till det.

Hjälplärare eller assistent

Den som däremot mera föredrar "undervisning" kan anmäla sig som assistent på de it-kurser som arbetar-/medborgar-/vuxeninstituten ordnar för pensionärer. Det har visat sig att assistenter är till stor hjälp på kurserna då de mera handgripligen kan hjälpa kursdeltagare som inte riktigt hänger med i undervisningen, ofta lär sig också assistenterna nya knep som de inte har tänkt på förr då de deltar i kurserna.

Samarbeta

En sak att komma ihåg oberoende verksamhetsform är att det är mycket bra att ha en "kollega" som du kan dela erfarenheter och eventuella problem med. Om du är ensam handledare i föreningen så hör dig regelbundet för om någon annan (eller flera) är intresserad av datorer och vill lära sig mer, och ta med den i verksamheten. Du kan också med fördel kontakta någon grannförening för att samarbeta, om inte annat så för att träffas och utbyta idéer och erfarenheter.

Se mera exempel på it-verksamhet i föreningarna här.

Vad får handledarna?

Arbetet som handledare är frivilligt och oavlönat, de som besöker handledningstillfällena betalar i allmänhet inget för det, i vissa fall och beroende på verksamheten kan en kaffeavgift eller reseersättningar åt handledaren betalas.

I enkäter som riktats till it-handledarna svarar majoriteten att det mest belönande är att märka glädjen hos den man handleder när den förstår något eller upptäcker fördelarna med datorer och tekniken. Det andra som brukar nämnas är det sociala umgänget, det gäller såväl handledaren och den handledda. Dessutom brukar handledarna lära sig själv nåt nytt nästan varje gång de hjälper andra. 

Mera information ger lokalföreningens it-kontaktperson och förbundets it-personal!

 

ANNONSER