ANMÄLAN TILL ÄLDRERÅDSSEMINARIUM I PARGAS 15.5.2023

Eventuella specialdieter meddelas till Berit Dahlin, tfn 040 578 0248 e-post: berit.dahlin@spfpension.fi
Fyll i spam-filtret nedan och skicka in din anmälan med "Skicka"-knappen. Om du inte fyllt i alla obligatoriska fält blir du ombedd att komplettera innan anmälan kan skickas. När du ser texten "Tack för din anmälan!" har din anmälan mottagits.
Skriv siffran 9 med bokstäver:

ANNONSER