Äldrerådsseminarium i Pargas

15 Maj 2023 kl. 09.30–16.00

ÄLDRERÅDSSEMINARIUM I PARGAS 15.5.2023

Pargas stadshus, Strandvägen 28, Pargas

Moderator: Pehr Löv, andra vice ordförande i Svenska pensionärsförbundet

Kl.   9.30      

Kaffeservering

Kl. 10.00      

Seminariet öppnas

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos

Hanna-Maria Grandell, förvaltningschef i Pargas

Kl. 10.10      

Äldrerådens påverkningsmöjligheter i välfärdsområdet och kommunerna

Äldreomsorgen i det nya välfärdsområdet och äldrerådets roll.

Karin Simola, direktör för tvåspråkig service i Egentliga Finlands välfärdsområde

Ulrika Lundberg, områdeschef inom tjänster för äldre i Egentliga Finlands välfärdsområde

Ulf Stenman, direktör för svenska enheten, Kommunförbundet, Kommunens samarbete med organisationerna och välfärdsområdena i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet

Språkliga aspekter i samarbetet

Kommentatorer:

Göran Honga, sjukhusråd, emeritus direktör för Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt, ordförande för förbundets kommitté för intressebevakning och påverkan

Wiveka Kauppila, expert inom vård på svenska i Egentliga Finlands välfärdsområde

Kl. 12.00       LUNCH

Kl. 13.00      

De äldres deltagande och inflytande i välfärdsområdets äldreråd och i de kommunala   äldreråden

Äldres delaktighet, erfarenheter från Västra Nylands välfärdsområde

Jenni Björksten, specialsakkunnig

Erika Strandberg, kommundirektör på Kimitoön

Margita Vainio, medlem i äldrerådet i Åbo                   

KAFFE i samband med grupparbetena

Kl. 14.00      

Äldrerådens roll

Grupparbeten och diskussioner              

Kl. 15.30      

Sammanfattning, Pehr Löv

Seminariet ordnas i samarbete med äldrerådet i Pargas.

Svenska pensionärsförbundet inbjuder äldrerådens medlemmar, fem representanter från varje pensionärsförening i Åboland samt övriga intresserade. Deltagaravgiften är 15 euro per person och inkluderar lunch och kaffe. SPF fakturerar föreningarna efter seminariet. Deltagarna står själva för resekostnaderna.

Anmäl dig här senast 2.5

eller per e-post till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48.Plats
Pargas stadshus
Strandvägen 28
21600 Pargas

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER