Äldrerådsseminarium i Sibbo

11 Oktober 2023 kl. 09.30–16.00

Svenska pensionärsförbundet i samarbete med Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO inbjuder äldrerådens medlemmar inom välfärdsområdena och kommunerna till ett Äldrerådsseminarium 11.10 i Nickby Festsal, Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo kl. 9.30-16.00.

Program:

Äldres behov och förväntningar på de nya välfärdsområdena
Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos

Kommunens samarbete med organisationerna och välfärdsområdena i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet
Ulf Stenman, direktör för svenska enheten, Kommunförbundet

Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo

Äldrerådens roll i de nya välfärdsområdena

Hans Blomberg, med.lic., ordförande för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde

Gustav Båsk, medlem i äldrerådet i Västra Nylands välfärdsområde och äldrerådet i Esbo

Erik Wallin, medlem i äldrerådet i Helsingfors

Struktur och utmaningar för välfärdsområdena
Benita Öhberg, chef för svenska enheten inom Västra Nylands välfärdsområde
Jenni Björksten, specialsakkunnig, Västra Nylands välfärdsområde
Kirsi Oksanen, ansvarsområdesdirektör, tjänster för äldre i Östra Nylands välfärdsområde

Grupparbeten - äldrerådens roll
Som moderator fungerar Pehr Löv, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan.

Deltagaravgiften är 15 euro per person och inkluderar lunch och kaffe.

Anmäl dig här

Anmälan senast 29.9. Meddela eventuella dieter till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 578 02 48.Plats
Nickby Festsal
Gamla vattentornsbacken 1
04130 Sibbo

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER