Hörsel- och synkompassen 30.1 i Åbo

30 Januari 2019 kl. 10.00–15.00

Hörsel- och synkompassen 30.1
på Fresco Ravintolat Oy, Statens Ämbetshus, Självständighetsplan 2 i Åbo.

Kalibrera kompassen och kom med på en resa med oss! Vad är nytt inom syn och hörsel och vad är på kommande? Vi gör oss redo för framtiden - tillsammans!

10.00 – 10.15    Inledande ord, Ole Norrback, ordförande för Svenska pensionärsförbundet rf
10.15 – 11.00    Forskning inom hörseln: Jaakko Salonen, AUCS
11.00 – 11.45    Forskning inom syn
11.45 – 12.45    Lunch
12.45 – 13.15    Dick Lundmark, Kuulotekniikka: Framtiden inom hörhjälpmedel
13.15 – 13.45    Framtiden inom hjälpmedel syn
13.45 – 14.10    Kaffe
14.10 – 14.45    Underhållning
14.45- 15.00       Avslutning

Anmälningar till dagen senast 10.1.2019 till:
Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet rf berit.dahlin@spfpension.fi, 040 57 80 248
Ingen deltagaravgift. Deltagarna står själva för eventuella resekostnader.
 Plats
Statens ämbetshus i Åbo
Självständighetsplan 2

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER