Teatercafé: Resor, längtan och drömmar.

26 November 2021 kl. 18.00–21.00

Bänka dig framför en skärm, koka dig en kopp kaffe och duka fram ditt smarrigaste kaffebröd.    

Teatercaféet välkomnar särskilt äldre personer och andra som begränsat eller inte alls kan ta sig till teatern. Också anhöriga som kan hjälpa seniorerna att använda smartenheter är välkomna. Syftet är att bredda tillgängligheten och göra det möjligt för alla i samhället att njuta av teater som konstform och känna en gemenskap.    

Teatercaféet håller öppet dygnet runt med färdigt inspelat, alltid tillgängligt teaterinnehåll på webbplatsen teatercafe.fi. Webbsidan lanseras 24.9. Där kan cafépubliken testa på ett helt nytt sätt att uppleva de tre finlandssvenska teatrarna, oberoende var man befinner sig i världen – och alldeles gratis!    

Därtill kommer man under sex teatercafékvällar i oktober och november att direktsända underhållning från Svenskfinlands tre största teatrar, som var och en i tur och ordning agerar värdinna för cafésändningarna. På programmet står bland annat berättelser, improvisation, allsång, diktuppläsning och livemusik.    

Teatrarna erbjuder ett rikt publikarbete och hjälp på webben med det tekniska för dem som har behov.   

Alla webbsändningar samt allt annat kulturinnehåll samlas in på teatercafé.fi-sidan och lagras där till januari 2022.       

Samarbete på många plan 
Teatercaféet är ett digitalt samarbetsprojekt mellan Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater och Wasa Teater och som finansieras av Svenska Kulturfonden. Fokus ligger på att knyta frilansande kulturarbetare och artister till projektet och rikta programmet särskilt till seniorer och personer som inte har möjlighet att ta sig till teaterhusen. Projektet utförs med sakkunnigt stöd från Svenska pensionärsförbundet. Den som behöver hjälp med att hitta till webbadressen teatercafe.fi erbjuder Svenska pensionärsförbundet tekniskt stöd per telefon en timme innan varje direktsändning börjar. Då kan man ringa telefonnumren 040 5780248 (verksamhetsledare Berit Dahlin) och 040 5921390  (IT-stödperson Andreas Höglund). Teatrarna har även knutit de finlandssvenska mediehusen HSS Media Ab, KSF Media Ab och ÅU Media Ab till projektet för att få synlighet och i artiklar lyfta vikten av tillgänglig teater i den offentliga diskussionen.     

http://teatercafe.fi/ 
 
Kontaktuppgifter 
Projektledare Nina-Maria Häggblom 

Tfn 050 55 16 321 

nina-maria.haggblom@svenskateatern.fi 

CAFÉMENY:   

DIREKTSÄNDNINGAR PÅ WEBBEN    

  

8.10 kl. 18 från Svenska Teatern     

Resor, längtan och drömmar.   
Skådespelarna Tobias Zilliacus, Sonia Haga, Sophia Heikkilä och musikern Kalle Katz gör underhållande teaterkonst baserat på berättelser publiken skickat in.     

    

22.10 kl. 18 från Åbo Svenska Teater       

Kafferep   
Dick Holmström bjuder på en kväll av sånger, monologer och samtal. Under kvällen medverkar Tove Appelgren, Harriet Nylund-Donner och pianisten Kari Mäkiranta.   

    

29.10 kl. 18 från Wasa Teater     

Visor och berättelser om längtan, saknad och ensamhet   
Med glädje, empati och med glimten i ögat vill skådespelaren Göran “Jösse” Sjöholm för sina jämnåriga sjunga och berätta om bl.a. längtan, saknad, ensamhet och sorg. Detta tillsammans med musiker Eevalotta Matikainen och Martin Söderbacka.   

    

12.11 kl. 18 från Wasa Teater     

En musikalisk berättarföreställning med glimten i ögat  
Skådespelaren Susanne Marins bjuder in er till en intim musikalisk berättarföreställning med glimten i ögat. Tillsammans med Carla Fri sjunger de och spelar och gör revolt mot corona-årets tristess.  

    

19.11. kl. 18 från Åbo Svenska Teater     

Kafferep   
Dick Holmström bjuder på en kväll av sånger, monologer och samtal. Under kvällen medverkar Janina Berman, Emma Klingenberg och pianisten Kari Mäkiranta.  

    

26.11 kl. 18 från Svenska Teatern    

En oförglömlig jul   
Skådespelarna Sonia Haga, Sophia Heikkilä, musikern Kalle Katz m.fl. gör underhållande teaterkonst baserat på berättelser publiken skickat in.   

  

Cafékvällarna finns kvar på sidan till slutet av januari 2022.    


Plats
http://teatercafe.fi/ 

Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER