Spänst i benen/Natur och friluftsmotion-VÄNTELISTA

20 September 2022 kl. 12.00–22 September 2022, 12.00

 

Lär dig som kompisledare att ordna en utedag, utestund, i din förening genom att förena naturupplevelser med fysisk aktivitet och trevlig samvaro  

För att bevara funktionsförmågan, för att stärka benstomme och förebygga fall, behövs fysisk aktivitet. I naturen aktiveras alla sinnen! Under kursen går vi på upptäcktsfärd, provar meditationsgång och balansövningar i naturen, provar på för seniorer lämpliga utespel och samvarolekar, rörelser och olika motionsformer bl a tai chi, som passar på din gårdsplan, i en park och överlag ute i det fria. Kursen lämpar sig för alla som kan tänka sig att leda ett ”motionsmellanmål” eller en motionsträff ute.

Kursplats: Lehmiranta, Salo

Kursledare: Kitty Seppälä. MHV, ft, hälsocoach

Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 28 €/natt

Tilläggsinformation:

Inger Holmberg telefon 040 5952992 eller epost  inger.holmberg@spfpension.fi

Anmälan


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER