Spänst i benen/Musik- och rörelsekurs

07 December 2022 kl. 12.00–09 December 2022, 12.00

 

Kursen är avsedd för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet. Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk aktivitet. Vi aktiverar alla våra sinnen med trygga roliga inomhusaktiviteter ss. balans och benhälsa med musikens kraft, stoljumppa till sång, stolyoga och andra former av motionsmellanmål.  Målsättningen för Spänst i benen-programmet är att stärka skeletthälsan och förebygga fall. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan tillämpa musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Kursplats: Lehmiranta, Salo

Kursledare: Kitty Seppälä. MHV, ft, hälsocoach

Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 28 €/natt

Tilläggsinformation:

Inger Holmberg telefon 040 5952992 eller epost  inger.holmberg@spfpension.fi

Anmälan


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER