Syn- och hörselseminarium, G18, Helsingfors

03 Oktober 2022 kl. 12.00–15.00

Välkommen på seminarium med högaktuella föreläsningar om syn, hörsel och välmående. Kaffeservering och möjlighet att bekanta sig med hjälpmedel och föreningarnas verksamhet samt delta i tävlingar.

Program:

12-12.10                 Välkommen

12.10-12.50            Äta gott för att må bra och främja synen, Sophia Le Roux, Folkhälsans Förbund

12.50-13.30            Vikten av att höra bra, Dick Lundmark, Kuulotekniikka

13.30-14.15            Kaffe och möjlighet att få material och testa hjälpmedel                                            

14.15-14.55            Det aktiva livets betydelse för hälsan, Pehr Löv, med. lic.

15.00                      Slut

Förhandsanmälan senast 26.9 till verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi, tfn 040 5780248.

Syn- och hörselseminariet ordnas i samarbete med Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.


Arrangör
Svenska pensionärsförbundet

ANNONSER