Yttranden

PIO om klientavgifter

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tycker att regeringens förslag till ny lag om klientavgifter inom social- och hälsovården är ett steg framåt.Läs mera »
05.02.2019 kl. 08:54

PIO käver högre folkpensioner

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att riksdagen förbättrar de fattigaste pensionärernas situation. PIO överräckte den 25 september sitt ställningstagande om statens budget för 2019 till riksdagsgrupperna.Läs mera »
26.09.2018 kl. 11:34

Pensionärsförbundet: Stöd äldres it-inköp

Svenska pensionärsförbundet föreslår att pensionärer med små pensioner erbjuds den it-teknik (pc, pekdator eller smarttelefon) som behövs för att använda digitala tjänster gratis eller till subventionerat pris.Läs mera »
07.06.2018 kl. 08:57

PIO: Alla ska ha rätt till kontanter

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att bankservice och kontanttjänster garanteras i hela landet.Läs mera »
05.06.2018 kl. 12:46

SPF: Det ska gå att tacka nej till digitala tjänster

Svenska pensionärsförbundets styrelse har avgett sitt utlåtande till Finansministeriet om den så kallade AUTA-rapporten. Rapporten innehåller verksamhetsmodeller för hur samhället ska erbjuda äldre personer digitalt stöd.Läs mera »
05.03.2018 kl. 12:25

PIO: Ta tillbaka nedskärningen av folkpensionsindexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att de nedskärningar och frysningar som gjordes i folkpensionsindexet år 2017 ska tas tillbaka. På samma gång bör regeringen avstå från den frysning av folkpensionsindexet som planeras för 2019.  Nedskärningarna och frysningarna av folkpensionsindexet har slagit hårt mot pensionärer med små inkomster. Nedskärningarna av indexet har ökat fattigdomen bland de äldre.Läs mera »
20.02.2018 kl. 15:30

ANNONSER