Yttranden

SPF: Det ska gå att tacka nej till digitala tjänster

Svenska pensionärsförbundets styrelse har avgett sitt utlåtande till Finansministeriet om den så kallade AUTA-rapporten. Rapporten innehåller verksamhetsmodeller för hur samhället ska erbjuda äldre personer digitalt stöd.Läs mera »
05.03.2018 kl. 12:25

PIO: Ta tillbaka nedskärningen av folkpensionsindexet

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf kräver att de nedskärningar och frysningar som gjordes i folkpensionsindexet år 2017 ska tas tillbaka. På samma gång bör regeringen avstå från den frysning av folkpensionsindexet som planeras för 2019.  Nedskärningarna och frysningarna av folkpensionsindexet har slagit hårt mot pensionärer med små inkomster. Nedskärningarna av indexet har ökat fattigdomen bland de äldre.Läs mera »
20.02.2018 kl. 15:30

Valfrihetslagen är otillräcklig

Valfrihetslagen når inte ända fram.  Regeringens avsikt var att minska hälso- och välfärdssklyftorna. Svenska pensionärsförbundets styrelse ger i sitt remissvar till social- och hälsovårdsministeriet lagförslaget om valfrihet i vården underkänt på punkt efter punkt.Läs mera »
13.12.2017 kl. 09:00

Utlåtande om säkert åldrande

"Turvallinen elämä ikääntyneille" (som tyvärr inte finns att tillgå på svenska) som man begär utlåtande om är en uppdatering av programmet Ett säkert liv för de äldre - program för förbättring av säkerheten för äldre som publicerades år 2011.Läs mera »
09.12.2017 kl. 09:12

PIO: Landskapens äldreråd bör ges inflytande

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO anser att det är  viktigt att de äldreråd som börjar verka i landskapen blir representativa och att de får ett riktigt inflytande.Läs mera »
29.11.2017 kl. 08:57

PIO: Höj lägsta nivåerna i socialskyddet

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO uppvaktade onsdagen den 27 september riksdagsgrupperna för att ge pensionärernas syn på nästa års budgetförslag.Läs mera »
05.10.2017 kl. 10:12

ANNONSER