Yttranden

PIO: Höj de lägsta arbetspensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation, PIO, är tillfreds med att det i regeringens budgetförslag för 2020 ingår en höjning av de lägsta pensionerna. Läs mera »
24.09.2019 kl. 13:31

Pio stöder förslag om att höja de lägsta pensionerna

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO ser regeringens strävan att minska pensionärernas fattigdom som viktig. Den förhöjning av garantipensionen (50 €) och av folkpensionen (31 €) som utkastet till lagförslag nu propositionerats, underlättar de pensionärers ekonomiska situation, som har de allra lägsta inkomsterna. Läs mera »
22.08.2019 kl. 12:24

PIO gillar förslag om stödtjänster

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har gett ett utlåtande om regeringens förslag till lag om ändringen av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster.Läs mera »
17.06.2019 kl. 11:50

PIO:s utlåtande om äldreomsorgen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO kräver att alla finländare bör garanteras en trygg och värdig ålderdom.Läs mera »
03.04.2019 kl. 15:30

PIO:s utlåtande till Finansinspektionen

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO understryker vikten av att de system som bankerna väljer när de ersätter kodtabellerna med nya identifieringslösningar måste vara trygga, billiga och att bankerna måste erbjuda äldre användare tillräckligt stöd vid övergången till nya betalningslösningar.Läs mera »
04.04.2019 kl. 15:27

PIO om klientavgifter

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf tycker att regeringens förslag till ny lag om klientavgifter inom social- och hälsovården är ett steg framåt.Läs mera »
05.02.2019 kl. 08:54

ANNONSER