Fråga doktorn

Vilken behandling finns mot smärtor vid urinering?

En läsare som besväras av interstitiell cystit har skrivit ett rätt uppgivet brev och undrat om vilka behandlingsmöjligheter som egentligen finns att tillgå för att få lindring.Läs mera »
Otto Lindberg
25.10.2019 kl. 08:58

Vad ska jag göra när funktionsförmågan sviktar?

Till mottagningen kommer ofta personer vars funktionsförmåga under överskådlig tid sjunkit på ett oroväckande sätt. Orsaken till nedgången i funktionsförmågan är ibland helt uppenbar, men ibland är utredningen ett riktigt detektivarbete. Läs mera »
Otto Lindberg, geriatriker
16.08.2019 kl. 07:24

Vad är neuropati?

Väldigt många äldre personer upplever en försämring av balansen och ganska ofta är orsaken en störning i känselnerverna. Läs mera »
Otto Lindberg, geriatriker
05.06.2019 kl. 09:35

Förnya skyddet mot mässling

Uppgifter om mässling förekommer allt oftare i rubrikerna, vilket föranlett frågor om vem som är i fara att insjukna och om en person som varken haft mässling eller fått mässlingsvaccin borde låta vaccinera sig.Läs mera »
Otto Lindberg, geriatriker
23.02.2019 kl. 10:22

Sömn, åldrande och sömnstörningar

Då vi åldras brukar också vårt sovande förändras och väldigt många upplever att det blir svårare att somna, att sömnen bryts lättare än tidigare och att man inte alltid får den sömn man behöver. Trots sådana förändringar i sömnen upplever de flesta inte att de skulle vara särskilt trötta under dagen, vilket vore typiskt för den som lider av sömnlöshet. Läs mera »
Otto Lindberg, geriatriker
14.12.2018 kl. 08:06

Otto Lindberg

Otto Lindberg är geritariker på Eira sjukhus i Helsingfors. Han svarar i vartannat nummer av God Tid på läsarnas frågor. Här kan ni läsa vad han svarat i tidigare nummer av God Tid.

Skicka frågorna till: Otto Lindberg, Eira Sjukhus, Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors eller otto.lindberg@eiransairaala.fi. 

ANNONSER