Våra kurser

Spänst i benen – musik och rörelse

Inneaktiviteter 3-5.12.2019 på Lehmiranta i Salo

Kursen är avsedd för gruppledare och motionskompisar inom frivilligarbetet. Deltagarna lär sig att på ett inspirerande sätt förena musik och fysisk trygg inneaktivitet, som aktiverar alla sinnen, t.ex. som pausjumppa på vid olika träffar eller motionsstunder. Vi uttrycker musik i form av rörelse. 

Målsättningen för Spänst i benen -programmet är att stärka skeletthälsan och förebygga fall. Dessutom ingår reflektioner över hur vi kan utnyttja musik och rörelse med dem som har nedsatt syn eller hörsel.

Anmäl dig till Spänst i benen kursen här:

Till anmalningen


Kursledare: Kitty Seppälä. MHV, ft, hälsocoach
Kursen är avgiftsfri, tillägg för enkelrum 50 €.
Tilläggsinformation: Kristina Heikel,  tfn 040 6357685, e-post kristina.heikel@spfpension.fi


 

ANNONSER