"Helsingfors svar om vården räcker inte"

02.06.2017 kl. 08:15
Svenska pensionärsförbundet nöjer sig inte med Helsingfors stads svar på förbundets JO-anmälan av bristerna i tillgången till hemvård på svenska i Helsingfors.

En enkät som socialverket publicerade i vintras visar att 64 procent av hemvårdens svenskspråkiga klienter aldrig får service på svenska, en ökning med 10 procentenheter på bara ett år.

Helsingfors stad ger ett utförligt svar om de åtgärder som vidtagits. Staden hänvisar till svårigheterna med att rekrytera personal som kan svenska, men lämnar huvudfrågan obesvarad.

”Är situationen i överensstämmelse med lagstiftningens krav, och om inte, vad avser staden att göra, ” säger Svenska pensionärsförbundet i sitt svar till Justitieombudsmannen.

Läs social- och hälsovårdsverkets svar till Justitieombudsmannen:

Läs Svenska pensionärsförbundets svar:

 

 

 

ANNONSER